Saopštenja YUCOM-a

UTVRĐENA ODGOVORNOST KLINIČKOG CENTRA SRBIJE (21.11.2012)



Poštovani/e,

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM primio je juče presudu Višeg suda u Beogradu, kojom je utvrđena odgovornost Kliničkog centra Srbije za štetu učinjenu prema bivšem pacijentu, Zekić Dragiši. U postupku pokrenutom 2006. godine, tužioca su zastupale advokatice YUCOM-a.

Presudom je potvrđeno da je usled davanja pogrešne dijagnoze tužiocu došlo do pogoršanja njegovog opšteg zdravstvenog stanja, naročito psihičkog, s obzirom da je godinama živeo u uverenju da boluje od virusa HIV.

Od tada, izložen sistematskoj diskriminaciji i socijalnoj izolaciji, Dragiša se bori sa velikom emocionalnom patnjom, bez ikakve podrške sredine. Ovo je samo jedan od mnogobrojnih primera gde neupućenost, predrasude i strah od zaraze vode diskriminatornom ponašanju, s obzirom na vladajući stav da su osobe zaražene HIV-om i one koje boluju od AIDS-a “nemoralne” i nepoželjne u društvu.

Pozdravljamo ovakvu odluku suda, kao primer dobre prakse, jer se predmetu pristupilo objektivno i nepristrasno uz poštovanje osnovnih ljudskih prava. Očekujemo da će ova odluka suda uticati na svest odgovornih, kao i svih zdravstvenih radnika o neophodnosti apsolutnog poštovanja lekarske etike i stručnog i odgovornog postupanja prema pacijentima, kako bi se sprečila diskriminacija i zaštitila osnovna ljudska prava.

U prilogu vam dostavljamo saopstenje u celosti.


Srdačan pozdrav,



















Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019