Saopštenja YUCOM-a

Postupci za utvrđivanje očinstva i dalje povređuju prava detetaUstavni sud Republike Srbije je, povodom ustavne žalbe maloletne E.N. i G.N, koje je zastupao Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, u aprilu 2013. godine, u roku od 3 meseca doneo odluku kojom je utvrđeno da su u postupku utvrđivanja očinstva, povređena prava deteta i to pravo da sazna svoje poreklo i pravo na pravično suđenje u razumnom roku.

Sam postupak utvrđivanja očinstva trajao je gotovo 11 godina, najviše iz razloga jer je otac deteta izbegavao prijeme sudskih poziva, a njegova porodica odbijala da svedoči. Iako je dva puta sud određivao veštačenje DNK analize krvi, otac deteta se nije pojavljivao u ustanovi određenoj za veštačenje. To je uticalo da dete bude u stanju produžene neizvesnosti u vezi sa svojim poreklom.

Srpski sistem nema sredstvo da primora navodnog oca da poštuje sudsko rešenje kako bi se obavila DNK analiza. Po oceni Ustavnog suda, svakome se garantuje da se, bez saglasnosti, ne može podvrgnuti medicinskim ispitivanjima bilo koje vrste. U opisanoj situaciji, po oceni suda, potrebno je da postoje ili da se obezbede drugi mehanizmi kojima se mogu osigurati interesi i prava lica koje traži utvrđivanje očinstva.

Ovakvom odlukom, Ustavni sud je potvrdio stavove Evropskog suda za ljudska prava da su prava dece povređena u brojnim slučajevima (među kojima je Jevremović protiv Srbije) upravo zbog nedostatka i neprimene procesnih rešenja u postupku za utvrđivanje očinstva.

Komitet pravnika za ljudska prava apeluje da se ovi stavovi uzmu u obzir prilikom donošenja i primene zakona jer će se na taj način izbeći povrede prava deteta u Srbiji da saznaju svoje poreklo. Takođe, neophodno je razmišljati i o visokoj odšteti koju građani Srbije iz budžeta plaćaju prilikom utvrđivanja ovih povreda, a zbog postojećih nedostataka sistema.


Milan Antonijević

Direktor Komiteta pravnika za ljudska pravaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019