Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje: Slučaj Pfajfer (01.11.2013.)Prvi postupak pokrenut po stupanju na snagu Zakona o zabrani diskriminacije koji se skoro petu godinu vodi radi zaštite od diskriminacije i zlostavljanja na radu pilota nemačke nacionalnosti Aleksandra Pfajera od strane Air Serbia (dojučerašnjeg Jat Airways), 31. oktobra ponovo je odložen od strane Višeg suda u Beogradu usled nepoštovanja obaveza ove kompanije da pred sudom uredno prijavi promenu svojih podataka, uz nalog suda da punomoćnici dostave punomoćja potpisana od strane novog direktora kompanije koje je još u septembru imenovala Vlada Republike Srbije.

Iako pravila parničnog postupka dozvoljavaju suđenje u odsustvu uredno pozvane tužene strane, suđenje je ipak odloženo, kako bi se novom direktoru aviokompanije naknadno ostavio rok da odredi punomoćnika u ovom predmetu, iako je od imenovanja direktora prošlo mesec i po dana.

Nekažnjavanje ovakvog ponašanja nacionalne aviokompanije Srbije, kao i njenih advokata koji se pojavljuju na ročištu bez urednih punomoćja za zastupanje, uz nedolično ponašanje, a uz odobravanje suda, pogoduje težnjama tužene kompanije da se ovaj postupak pretvori u teret zaposlenog, kako po pitanju dokazivanja tako i po pitanju trajanja samog postupka, i time onemogući zakonita, jednaka i pravična zaštita prava pred sudom.

Sud dozvoljava i podržava nedolično ponašanje advokata tužene kompanije, prilagođava suđenje potrebama tuženog, a svaku nedozvoljenu radnju tužene nacionalne aviokompanije koristi kako bi odložio suđenje.

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM oštro osuđuje nepostupanje po Zakonu o zabrani diskriminacije i Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu koji omogućavaju upravo da potencijalne žrtve liše tereta dugotrajnog postupka i dokazivanja. Takođe skrećemo pažnju da sudovi u ovim postupcima moraju postupati sa posebnom pažnjom i uvažavanjem statusa potencijalne žrtve, te da ročišta u ovim predmetima nisu "obična parnična ročišta" već ona u kojima je de facto poslodavac jača strana, a naročito u slučaju kada je u pitanju nacionalna aviokompanija.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019