Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje: Pritvor u Srbiji – nejednaka praksa (16.07.2014.)Povodom odluke o ukidanju pritvora koje je Vanraspravno krivično veće Osnovnog suda u Valjevu donelo 12. jula 2014. godine, dužni smo da skrenemo pažnju na niz činenica. Ovakvom odlukom ukinut je pritvor određen na period do 30 dana četvorici osumnjičenih za brutalni napad na aktivistkinje nevladine organizacije Žene u crnom prilikom obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici 1995. Osumnjičeni, kojima je ukinut pritvor, osumnjičeni su za krivično delo napad na službeno lice u obavljanju službene dužnosti, kao i za krivično delo nasilničko ponašanje.

YUCOM, kao organizacija koja u okviru Nacionalnog preventivnog mehanizma prati stanje u pritvoru, primećuje nejednaku praksu koja odvaja ovaj slučaj i druge slučajeve u kojima se pritvor koristi u izuzetno dugom periodu i time vise odgovara kazni, a ne meri obezbeđenja.

Pritvor se određuje iz niza jasno određenih razloga, između ostalog i:
- Kao mera koja ima za cilj i sprečavanje ponavljanja krivičnog dela i dovršavanje započetog.
Imajući u vidu brutalnost napada, dobru organizaciju i koordinaciju koju su nasilnici imali, opravdano sumnjamo da bi se oni uzdržali od istovetnog napada, ukoliko bi imali priliku da ga izvedu. Očekujemo objašnjenje i da li su se osumnjičeni izjasnili da li bi ovakav napad ponovili.
- Kao mera koja ima za cilj sprečavanje uznemirenje javnosti, koje se u velikom broju slučajeva koji smo pratili koristi kao osnov za produžavanje pritvora. Na ovakvu praksu smo u izveštajima ukazivali.

Želimo da verujemo da odluka o ukidanju pritvora koju je donelo Vanraspravno veće Osnovnog suda u Valjevu nije pokazatelj toga da se podržava brutalnost i napad kojem su bile izložene aktivistkinje Žena u crnom.

Napominjemo da se, kao organizacija za zaštitu ljudskih prava, ne zalažemo za određivanje neprimereno dugog pritvora osumnjičenima za izvršenje određenih krivičnih dela, već izražavamo zabrinutost zbog nejasnog obrazloženja ovakve odluke, a smatramo da je, neophodno javnosti odgovoriti i o ranijim postupcima koji su pokretani protiv lica koja su sada puštena iz pritvora. Od suda koji je ovakvu odluku doneo, očekujemo detaljno obrazloženje, kako bi se odagnala sumnja da se podržavaju akti nasilja protiv onih koji štite ljudska prava.

Ujedno podsećamo i na krivično delo Rasna i druga diskriminacija, koje u stavu 2, predviđa zaštitu organizacija i pojedinaca koji se zalažu za jednakost ljudi, a koje se nije pominjalo u kontekstu ovog napada, a verujemo da ima osnova da se i ono razmotri kao odgovarajuće za napad u Valjevu.

Smatramo da se ovakvi incidenti ne mogu posmatrati kao izolovani, već da im se mora dati pojačana pažnja svih državnih organa i mora naići na jaku osudu svih nadležnih organa. Ćutanje nije prihvatljivo, a primetno je da napadi na branitelje ljudskih prava ne dobijaju adekvatne reakcije najviših državnih organa. Naime, nejasan odnos prema ranijim napadima i incidentima, kao i nejasni stavovi o prošlosti i počinjenim ratnim zločinima, dalo je osnov određenoj grupi u Valjevu da se organizuje i napadne one koji ukazuju na kršenja ljudskih prava i ratne zločine koji su počinjeni na prostorima bivše Jugoslavije.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019