Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje: MUP-a mora biti bezbedna po gradjaneKomitet pravnika za ljudska prava, pozdravljajući poziv Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za predaju oružja, istovremeno izražava zabrinutost zbog načina na koji je organizovana akcija MUP-a.

Da podsetimo, MUP je pozvao građane, na osnovu novog Zakona o oružju i municiji, da, počev od 4. marta 2015. godine, u naredna tri meseca predaju sve vrste oružja i municije u najbližim policijskim upravama na teritoriji Srbije. Kako predaju vrše lica koja nemaju dozvolu za oružje i, po pravilu, nisu obučena za rukovanje oružjem i municijom, među kojima su i eksplozivna sredstva, njihovim prenosom do policijskih stanica ugrožavaju se životi i fizički integritet građana i pripadnika policije koji su u neposrednoj blizini.

Apelujemo da se ova akcija, u situacijama koje predstavljaju bezbednosni rizik za građane, sprovede na način koji ne ugrožava fizički integritet građana, donošenjem jasnog pravilnika i procedura koji uređuju pitanja rizičnog prenosa (između ostalog, pozivanjem obučenih pripadnika policije da preuzmu oružje od građana a ne pozivanjem građana da sami donose oružje i municiju za čije rukovanje nisu obučeni).

Posebno napominjemo da je saopštenje inicarano prijavama savesnih pripadnika MUP-a koji su izrazili zabrinutost po sigurnost građana.

Preuzmite saopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019