Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje povodom osude Zorana Petakova (11.03.2008)Beograd 11. mart 2008. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

POVODOM OSUDE ZORANA PETAKOVA

Dana 11. marta 2008. sudija IV Opštinskog suda u Beogradu Miroslav Bošnjak osudio je Zorana Petakova na 100.000 din kazne (koja će se zameniti kaznom zatvora ukoliko ne bude plaćena u roku) zbog DELIKTA MIŠLJENJA. Sudija Miroslav Bošnjak smatra i to je detaljno usmeno obrazložio da je Petakov vređajući “besprekornu ličnost” episkopa Irineja u TV emisiji Klopka na BK televiziji uvredio, ne samo episkopa Irineja, nego i sve hrišćane, ali i sudiju lično kao kršteno lice. Sudija Bošnjak takođe smatra da ovakva uvreda nije zabeležena protiv crkve ni u vreme najstrašnijeg komunizma i to je uzeo kao posebno otežavajuću okolnost.

Da podsetimo, episkop Irinej podneo je 16. novembra 2005. godine tužbu zbog uvrede nakon emisije Klopka na BK TV, kada je Zoran Petakov, osvrćući se na upad Nacionalnog stroja na Filozofski fakultet u Novom Sadu, kada je i sam Petakov bio žrtva fizičkog napada, u emisiji kritički govorio o crkvenoj ideologiji koju prepoznaju određeni pripadnici desnih ekstremističkih grupa. U tom smislu Petakov je bio kritičan prema činjenici da crkva stoji ili podržava određene grupe i da je čak jednoj od njih ustupila prostor za delovanje. Na insistiranje voditeljke na koga u crkvi tačno misli, a pošto nije bila zadovoljna izjavom da je takva ideologija nasleđe vladike Nikolaja Velimirovića, Petakov je u kritičkom tonu apostrofirao episkope Artemija, Amfilohija, Atanasija i Irineja kao četiri jahača apokalipse, koristeći ovi metaforu kao kritiku lošeg delovanja crkve na formiranje radikalno desnih ekstremističkih organizacija. Ipak, tužbu protiv Petakova podnosi samo episkop Irinej, ali njegov zastupnik u ovom postupku, tvrdi da su povređena i ostala trojica s tim da ga oni nisu tužili jer smatraju da je teritorijalno najnadležniji episkop Irinej.

Ipak, ono što najviše zabrinjava u ovom montiranom političkom procesu nalik na inkvizicijski lov na veštice je činjenica da je sud odbio čak i da izvede bilo koji predloženi dokaz i da je presudu bazirao samo na činjenici da je Petakov izrekao svoj kritički stav koji je bio nesporan. Sud je odbio da sasluša čak i tužioca Irineja tako stavljajući na znanje da građanin Mirko Bulović nije ravnopravan sa građaninom Zoranom Petakovim. Sud jer odbio i da poveže upad neonacista na Filozofski fakultet kao povod za kritiku crkve, kao i da utvrdi koje su organizacije podržane od strane crkve. Sudija Bošnjak je eksplicitno zaključio da se ne može raditi o demokratskom kritičkom stavu kada se radi o crkvi koja po njemu “nije instituicija, nego nešto mnogo više od toga”.

Bez obzira na odluku drugostepenog suda ili suda u Strazburu, ova presuda ostaće zapamćena kao primer dirigovanog suđenja s pozicije moći.

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Žene u crnom

Fond za humanitarno pravo

Inicijativa mladih za ljudska prava


Preuzmite-Saopštenje povodom osude Zorana PetakovaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019