Saopštenja YUCOM-a

Poziv na trening o praktičnoj primeni standarda u oblasti slobode izražavanja i prava na slobodan pristup informacijama 19/20.03.2008 u NišuPOZIV NA DVODNEVNI TRENING O PRAKTIČNOJ PRIMENI STANDARDA U OBLASTI SLOBODE IZRAŽAVANJA I PRAVA NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Komitet pravnika za ljudska prava, u saradnji sa Kanadskom agencijom za međunarodni razvoj, organizuje dvodnevne treninge za praktičnu primenu međunarodnih standarda iz oblasti ljudskih prava u periodu od 19. marta do 2. aprila 2008. godine. Predavači na ovim seminarima biće eminentni domaći stručnjaci i advokati.

Prvi trenig na temu Praktična primenu standarda u oblasti slobode izražavanja i prava na slobodan pristup informacijama biće održan u Nišu 19. i 20. marta, u prostorijama Medija Centra – Niš.

Trening je namenjen pružaocima pravne pomoći: nevladinim organizacijama, pravnim klinikama, kao i advokatima i pojedincima koji bilo individualno, bilo u okviru relevantnih službi pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Predavači će pored detaljnog prezentovanja standarda u okviru teme treninga, uz korišćenje Priručnika za primenu međunarodnih instrumenata predstaviti načine na koji se međunarodni standardi koriste pri pružanju pravne pomoći pred domaćim organima, način postupanja pred međunarodnim telima i strateško zastupanje.

Organizator snosi troškove smeštaja i ishrane, kao i putne troškove.

Pozivamo sve zainteresovane za učešće na ovom treningu da se obrate Katarini Jozić, do 17.03.2008. do 15h na telefone 011/3344425; 011/3344235 ili na yucomoffice@gmail.com .Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019