Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje povodom opstruiranja distribucije časopisaPovodom optužbi glavnog i odgovorno urednika magazina Status da su vlasnik „Delta holdinga“ Miroslav Mišković i glavni urednik „Večernjih novosti“ Manojlo Vukotić opstruirali distribuciju i objavljivanje reklame za najnoviji broj Statusa, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Helsinški odbor za ljudska prava, Fond za humanitarno prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beogradski krug, Inicijativa mladih za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Žene u crnom i Građanske inicijative upozoravaju da se ovde radi o ozbiljnoj povredi člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, zbog sprečavanja širenja ideja, informacija i mišljenja.

Podsećamo i na izričite odredbe Zakona o javnom informisanju koje zabranjuju licima koja se bave distribucijom javnih glasila da odbiju da distribuiraju javno glasilo bez opravdanih komercijalnih razloga, kao i na Zakon o oglašavanju koji zabranjuje diskriminaciju prilikom objavljivanja oglasnih poruka, pa eventualna politička pozadina motiva koji su doprineli opstruiranju distribucije i zabrani reklamiranja magazina „Status“ ukazuju na očigledno protivzakonito postupanje.

Zbog povrede Evropske konvencije, kao i Zakona o javnom informisanju i Zakona o oglašavanju zahtevamo zakonsku odgovornost svih osoba koje su zloupotrebom svog položaja sprečile distribuciju i reklamiranje poslednjeg broja magazina „Status“ i time nezakonito ograničile slobodu izražavanja i javnog informisanja. Takodje zahtevamo od tužioca da reaguje povodom ovog slučaja i time pokaže da niko u Srbiji ne moze da zloupotrebljava monopol svoje moći na račun vladavine prava i pravne države.

YUCOM, Biljana Kovačević – Vučo
Helsinški odbor za ljudska prava, Sonja Biserko
Fond za humanitarno pravo, Nataša Kandić
Inicijativa mladih za ljudska prava, Andrej Nosov
Građanske inicijative, Miljenko Dereta
Žene u crnom, Staša Zajović
Beogradski krug, Obrad Savić
Beogradski centar za ljudska prava, Vojin Dimitrijević
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Borka PavićevićLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019