Saopštenja YUCOM-a

Zašto Upravni odbor RTS-a obmanjuje javnost?Zašto Upravni odbor RTS-a obmanjuje javnost?

U saopštenju od 24. marta 2008. godine, koje je izdao Upravni odbor RTS-a, a povodom zahteva 13 nevladinih organizacija za smenu generalnog direktora RTS-a, Aleksandra Tijanića, navodi se da "Tijanić ni na koji način nije zloupotrebio službeni položaj", kao i da "budući da pomenuti zahtev za razrešenje generalnog direktora ne sadrži ni jedan formalni ni pravni razlog propisan Zakonom o radiodifuziji, Zakonom o javnom informisanju i Statutom RTS-a, Upravni odbor nije ni prihvatio raspravu o ovom zahtevu".

13 NVO postavlja pitanje kako je moguće da Upravni odbor RTS-a izlazi u javnost sa čvrstim stavom da Tijanić nije zloupotrebio službeni položaj ako o tom istom zahtevu nije ni raspravljao.

Kako saopštenje, koje je potpisao predsednik Upravnog odbora Nikša Stipčević obiluje nelogičnostima, netačnim navodima i predstavlja očiglednu manipulaciju javnošću čija je svrha da se još jednom zaštiti generalni diretor RTS-a Aleksandar Tijanić zahtevamo od Upravnog odbora da se oglasi i javnost istinito informiše o tome šta se na sednici zapravo dešavalo.

Takođe, nevladine organizacije koje su i uputile zahtev za razrešenje Aleksandra Tijanića Upravnom odboru najavljuju podnošenje novog formalnopravnog zahteva za razrešenje direktora RTS-a kako bi se sprečile dalje zloupotrebe javnog servisa.

Zahtevamo od Radiodifuzne agencije da ispita odgovornost članova Upravnog odbora koji su doveli do ovog skandala.


Građanske inicijative
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Inicijativa mladih za ljudska prava
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Žene u crnom
Beogradski krug
Anti trafiking centar
Građanski fond Panonije, Novi Sad
Građanska akcija, Pančevo
Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad

U Beogradu, 26.03.2008. godineLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019