Saopštenja YUCOM-a

Pritužba ministru pravde zbog pristrasnog suđenja (23.04.2008)Komitet pravnika za ljudska prava obratio se ministru pravde Dušanu Petroviću, povodom grubog kršenja principa nepristrasnog i fer suđenja od strane sudije Petog opštinskog suda, Dragane Branković u slučaju Slobodan Milivojević protiv Vladimira Popovića.

Tokom postupka koji prate pravnici iz YUCOM-a sudija Dragana Branković na najgrublji način je pokazala kako se ne poštuji standardi sudijske etike, tako što je postupala nesavesno, pristrasno, vređejući dostojanstvo okrivljenog, a svojim ponašanjem je narušila poverenje i u sud i u svoju objektivnost.

Sudija Dragana Branković je odbila svaku mogućnost iznošenja odbrane Vladimira Popovića, otvoreno je favorizovala tužilačku stranu i stavila se na njenu stranu. Na glavnom pretresu od 11.04.2008. sudija Dragana Branković se prema Popoviću odnosila svađalački kao da je ona u ličnom sporu sa njim i odbijala je i da unese primedbe u zapisnik.
Tako je sudija Dragana Branković dozvolila privatnom tužiocu Slobodanu Milivojeviću da govori o šteti koja mu je naneta pritvaranjem u akciji „Sablja“, iako to nema nikakve veze sa ni sa Vladimirom Popovićem ni sa tužbom za klevetu u ovom postupku, koji je pokrenut povodom svedočenja Vladimira Popovića pred Specijalnim sudom za ubistvo Premijera i koji je pred tim sudom prihvaćeno kao relevantan dokaz. Sudija Branković je tako ne samo nipodaštavala utvrđene činjenice u prvostepenom postupku pred Specijalnim sudom, nego je dozvolila da privatni tužilac – branilac Legije i njegovi advokati – takođe branioci osuđenih za ubistvo Premijera, po ovoj privatnoj tužbi izvedu svojevrsnu egzibiciju moći i da omalovaže postupak koji je vođen pred Specijalnim sudom za atentat na premijera Đinđića. Ovaj proces je tako pretvoren u zloupotrebu sudnice za iskazivanje nezadovoljstva zbog svedočenja Vladimira Popovića na suđenju za ubistvo Premijera. U jednom momentu, demonstirurajući moć, privatni tužilac Milivojević napušta sudnicu i pored zabrane sudije, na šta ona ne reaguje. Po povratku privatnog tužioca u sudnicu Popović odustaje od daljeg postavljanja pitanja jer mu je to načinom vođenja postupka zapravo onemogućeno.

Očigledno onemogućen da brani okrivljenog Popovića, branilac okrivljenog advokat Vlado Pavićević ističe zahtev za izuzeće sudije Dragane Branković, sudija prekida glavni pretres, ali u istom trenutku zakazuje sledeći glavni pretres za 5. maj 2008. godine, čime već unapred jasno stavlja do znanja da već zna kakva će bit odluka o zahtevu za izuzeće (što je i naknadno potvrđeno, jer je predsednica Petog opštinskog suda u Beogradu, Milica Popović, već 17. aprila 2008. godine donela rešenje da se odbija zahtev okrivljenog za izuzeće sudije Branković).

Ovo su samo neki od momenata koji ilustruju atmosferu u kojoj se vodi postupak.

Zbog navedenog, Komitet pravnika za ljudska prava je zahtevao od Ministra pravde, Dušana Petrovića, da u okviru svojih zakonskih mogućnosti obezbedi nepristrasno i fer suđenje, uz poštovanje ustavnih garancija i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i da preduzme sve raspoložive mere da spreči sudiju Draganu Branković da nastavi da svojim grubim zloupotrebama sudijskog poziva urušava pravosudni sistem Srbije.


U Beogradu, 23. april 2008. godineLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019