Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje povodom uništavanja evidencije od strane MUP-aNa zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koji je YUCOM uputio MUPu povodom dostavljanja uputstva o načinu obavljanja poslova obezbeđenja objekta MUPa i zapisnika o komisijskom uništavanju evidencije o ulasku lica u zgradu MUPa, iz kojeg bi se videlo prisustvo Aleksandra Nikitovića, savetnika premijera, i AleksandraTijanića, direktora RTSa u noći predaje Milorada Ulemeka Legije, tek nakon podnošenja žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, 04.06.2007. dostavilo:


1. Parče papira bez pečata, delovodnog pečata, koje bi trebalo da uveri javnost da je to zapisnik komisije o uništavanju evidencije ulazaka u zgradu MUPa;

2. Uputsvo o načinu obavljanja poslova obezbeđenja objekta MUPa nije nam dostavljeno sa nerazumnim objašnjenjem da interes korisnika zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova preteže nad interesom javnosti da se upozna sa sadržajem akta.


Ovim su najviši organi MUPa jasno pokazali da i dalje žele da prikrivaju činjenice koje su veoma bitne za otkrivanje političkih motiva za ubistvo premijera, odnosno činjenice koje bi javnosti jasno pokazale ko je sve razgovarao sa Miloradom Ulemekom osuđenim, u prvostepenom postupku, za ubistvo premijera Srbije, Zorana Đinđića.
U prilogu vam dostavljamo odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova.U prilogu: Odgovor MUP-a na YUCOM-ov zahtev - PREUZMITELawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019