Saopštenja YUCOM-a

Poverenik naložio Tijaniću da dostavi informacije (30.05.2008)28. maja 2008. godine Poverenik za informacije od javnog značaja doneo je rešenje kojim nalaže Radiodifuznoj ustanovi RTS da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od prijema ovog rešenja dostavi Komitetu pravnika za ljudska prava kopije dokumenata koji sadrže sledeće informacije od javnog značaja:

- kopije zapisnika sa sednica Upravnog odbora RTSa održanih u periodu od 21. marta do 28. marta 2008. godine;
- kopije predloga dnevnog reda sa sednica UO RTS, održanih u ovom periodu;
- kopije stenograma sednica Upravnog odbora RTSa, održanih u ovom periodu;
- iznos budžeta Radio televizije Srbije za organizovanje i održavanje „Pesme Evrovizije“ u Beogradu 2008. godine.

Kako Radiodifuzna ustanova RTS nije postupila u skladu sa obavezama iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, sa prethodnim obrazloženjem da se radi o poslovnoj tajni, Poverenik za informacije od javnog značaja je naložio da se javni podaci dostave YUCOMu sa obrazloženjem da: „Navodi iz izjašnjenja organa vlasti o razlozima nedostavljanja informacija nisu mogli biti uvaženi jer se kao prvo, odredbe internih akata kao što su Pravilnik o poslovnoj tajni, a još manje Operativno uputstvo, ne mogu suprotstaviti Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao specijalnom zakonu, koji predstavlja direktnu razradu Ustavom zajemčenog prava na obaveštenost kroz pristup informacijama od javnog značaja iz člana 51. stav 2. Ustava Republike Srbije. Kao drugo, dokumenti koji sadrže tražene informacije sami po sebi ne mogu nikako, u celini predstavljati poslovnu ili drugu tajnu. U svom izjašnjenju organ vlasti ničim nije ukazao da se u traženim dokumentima sa tih sednica UO RTSa, nalaze informacije koje bi mogao uskratiti kao poslovnu tajnu.“

Zapisnike, stenograme i predlog dnevnog reda sednica Upravnog odbora Radio televizije Srbije tražili smo zbog saopštenja UO RTS od 24. marta 2008. godine a povodom zahteva 13 NVO za razrešenje Aleksandra Tijanića sa mesta generalnog direktora zbog zloupotrebe javnog radiodifuznog servisa. U saopštenju UO RTS je naveo: „Tijanić ni na koji način nije zloupotrebio službeni položaj.“, kao i da: „...budući da pomenuti zahtev za razrešenje generalnog direktora ne sadrži ni jedan formalni ni pravni razlog propisan Zakonom o radiodifuziji, Zakonom o javnom informisanju i Statutom RTSa, Upravni odbor nije ni prihvatio raspravu o ovom zahtevu.“

Ovakvo bahato saopštenje UO RTS izazavalo je sumnju da sednica UO RTS nije ni održana a nepostupanje u skladu sa zakonskim obavezama Radiodifuzne ustanove RTS ovu sumnju još više produbljuje.

U Beogradu, 30. maj 2008. godine

Biljana Kovačević – Vučo
PredsednicaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019