Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje YUCOM-a (04.06.2008)Povodom poslednjeg u nizu intervjua Aleksandra Tijanića u dnevnim novinama „Večernje novosti“ (od 2. juna 2008. godine, str. 6.) u kojem je izneo čitav niz neisitina i uličarskih diskvalifikacija, kao što je: „Šabić je hrabro izabrao da bude patuljak u vrtu Biljane Kovačević – Vučo i njenog nalogodavca koji se, što cela Srbija zna, obogatio u vremenu kada je samo tajna policija davala licencu za bogaćenje. Rodoljub je kompromitovao svoju funkciju neznalačkim traženjem da za tri dana završimo budžetski obračun ’Evropesme’, gigantske organizacije koja je trajala celu godinu. Imamo rok od tri meseca da najpre Dinkić i Organizacioni odbor prihvate izveštaj, a potom da papiri prođu kroz Upravni odbor RTS-a. Inače te podatke ćemo najpre staviti na naš sajt i tek onda, kroz tri meseca, poslati pošiljku kuriru Rodoljubu da ga nosi gazdarici. Tako nalaže zakon.“, a koje je objavio i RTS i drugi mediji Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM je obavezan da informiše javnost o činjenicama koje Aleksandar Tijanić galamom pokušava da prikrije.


Komitet pravnika za ljudska prava uputio je žalbu povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću 17. aprila 2008. godine zbog nepostupanja Radiodifuzne ustanove RTS u zakonski propisanom roku, po zahtevu YUCOM –a za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U konkretnom zahtevu YUCOM je tražio od Radiodifuzne ustanove RTS da dostavi sledeće informacije:
1. kopije zapisnika sa sednica Upravnog odbora RTSa održanih u periodu od 21. marta do 28. marta 2008. godine;
2. kopije predloga dnevnog reda sa sednica UO RTS, održanih u ovom periodu;
3. kopije stenograma sednica Upravnog odbora RTSa, održanih u ovom periodu;
4. iznos budžeta Radio televizije Srbije za organizovanje i održavanje „Pesme Evrovizije“ u Beogradu 2008. godine.
Zapisnike, stenograme i predlog dnevnog reda sednica Upravnog odbora RTS-a tražili smo zbog saopštenja UO RTS od 24. marta 2008. godine (a povodom zahteva 13 NVO za razrešenje Aleksandra Tijanića sa mesta generalnog direktora zbog zloupotrebe javnog radiodifuznog servisa) koje je izazvalo sumnju da sednica UO RTS nije ni održana. Nepostupanje u skladu sa zakonskim obavezama Radiodifuzne ustanove RTS ovu sumnju je produbilo a ovaj intervju Aleksandra Tijanića na određeni način potvrdilo.
Poverenik za informacije od javnog značaja je postupio na jedini mogući način, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, što je očigledno Aleksandru Tijaniću strano. Drugih kontakata osim administrativno – birokratskih zasnovanih na zakonu između Poverenika za informacije od javnog značaja i YUCOM-a nije bilo.

U Beogradu, 04. juna 2008. godine

Biljana Kovačević – Vučo
PredsednicaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019