Saopštenja YUCOM-a

RTS objavio zapisnik sa sednice Upravnog odbora na kojoj je trebalo da se raspravlja o smeni Aleksandra Tijanića(06.06.2008)Nakon žalbe Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM i rešenja poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića, kojim je naloženo Radiodifuznoj ustanovi RTS da u roku od tri dana dostavi YUCOM-u zapisnike, stenograme i predloge dnevnog reda sa sednica Upravnog odbora RTS u periodu od 21. marta 2008. godine do 28. marta 2008. godine, Radio televizija Srbije na svoj sajt postavila je zapisnik sa XXIV sednice Upravnog odbora kao i predlog dnevnog reda te sednice (održane 24. marta 2008. godine).
Prema tom zapisniku, predsednik UO RTS, Nikša Stipčević upoznao je članove UO sa zahtevom 13 NVO za razrešenje generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića zbog zloupotrebe Javnog radiodifuznog servisa. Članovi UO su konstatovali da Aleksandar Tijanić nije zloupotrebio službeni položaj, pa se o zahtevu 13 NVO nije raspravljalo zato što ne ispunjava ni formalne ni pravne uslove. Na kraju, u zapisniku stoji i da je tim povodom izdato saopštenje.
Podsećamo da je po zahtevu YUCOM-a za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, Povernik za informacije samo nekoliko dana ranije od RTS-a dobio odgovor da nikome van „Kuće“ ne može da se dostavi zapisnik sa sednice UO, zato što to predstavlja poslovnu tajnu koje druge konkurentske kuće na ovaj način mogu da zloupotrebe. Takvo obrazloženje Poverenik je odbio kao neosnovano.
Kako se iz naknadno objavljenog zapisnika na sajtu RTS ne vidi u čemu bi se sastojala ta tako dobro čuvana poslovna tajna koju konkurentske televizije mogu da zloupotrebe, YUCOM osnovano sumnja da je to još jedan pokušaj RTS-a i Aleksandra Tijanića da sakriju od javnosti šta se desilo na sednici UO RTS na kojoj je predočen zahtev 13 NVO za smenu generalnog direktora RTS.
Zbog sumnje u verodostojnost zapisnika sa sajta RTS-a, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM podneo je 5. juna 2008. godine zahtev za uvid u zapisnik sa XXIV sednice UO RTS od 24. marta 2008. godine.

U Beogradu, 06. juna 2008. godine
Biljana Kovačević – Vučo
PredsednicaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019