Saopštenja YUCOM-a

Rad RTS-a transparentniji posle zahteva YUCOM-a (24.06.2008)Povodom objavljivanja zapisnika sa sednica Upravnog odbora RTS na internet stranici „javnog servisa“, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM saopštava da je Radio televizija Srbije, posle niza nepotrebnih uvreda, diskvalifikacija i nedopustivih reakcija od strane glavnog i odgovornog urednika RTS-a Aleksandra Tijanića, najzad počela da postupa po zahtevu za slobodan pristup informacijama, koji je uputio YUCOM.
YUCOM svojim velikim uspehom smatra konačno stavljanje na uvid javnosti svih zapisnika sa sednica Upravnog odbora RDU RTS. Legitimnim i zakonskim pritiskom YUCOM-a učinjen je jedan mali korak ka transparentnosti funkcionisanja RTS-a i ka nečemu što bi trebalo da predstavlja javni radiodifuzni servis svih građana Srbije.

Upravo na osnovu objavljenih zapisnika na web sajtu RTS-a, YUCOM je uputio novi zahtev RTS-u da dostavi posebnu odluku Upravnog odbora Radio televizije Srbije kojom se odobravaju sredstva neophodna za organizaciju muzičke manifestacije „Eurosong 2008“ , a koja je predviđena zapisnikom sa XV sednice UO RDU RTS, tačka 4., od 24. maja 2007. godine.

Ipak, Radio televizija Srbije još nije ispunila sve svoje zakonske obaveze, zbog čega je prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja YUCOM podneo žalbu Povereniku zato što nam nije omogućen neposredan uvid u zapisnik sa XXIV sednice UO RDU RTS (u čiju verodostojnost sumnjamo) na kojoj je trebalo da se raspravlja o zahtevu 13 NVO za razrešenje generalnog direktora Radio televizije Srbije.

U Beogradu. 24. juna 2008. godine

Biljana Kovačević – Vučo
PredsednicaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019