Saopštenja YUCOM-a

RTS krši pravo javnosti da zna (04.07.2008)Samo nekoliko dana nakon što je Radio televizija Srbije, po žalbi YUCOM- a, na svom internet sajtu objavila svoj Statut, Poslovnik o radu i zapisnike sa sednica Upravnog odbora, pomenuti dokumenti su uklonjeni, pri čemu je pokretanje nove internet prezentacije očigledno poslužilo kao zgodno pokriće.

YUCOM stoga postavlja pitanje: zašto Radio televizija Srbije nakon malog napretka u poštovanju prava javnosti da zna, čini dva koraka unazad i uklanja veoma bitne dokumente sa svog sajta?

YUCOM postavlja i pitanje: šta to Radio televizija Srbije želi da sakrije od građana, te zbog toga uklanja veoma bitne informacije sa svoje web prezentacije?

Podsećamo da Radio televizija Srbije još uvek nije upoznala javnost sa planiranim budžetom za organizaciju Evrovizije u Beogradu, 2008. godine.

Podsećamo i da je YUCOM na osnovu uvida u zapisnike sa sednica Upravnog odbora RDU RTS, podneo novi zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u kome smo tražili da nam Radio televizija Srbije dostavi posebnu odluku Upravnog odbora RDU RTD kojom se odobravaju sredstva neophodna za organizaciju muzičke manifestacije „Eurosong 2008“. Sporna posebna odluka UO RDU RTS još uvek nije stavljena na uvid javnosti.

U Beogradu, 4. jul 2008. godineLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019