Saopštenja YUCOM-a

Šta se desilo sa 9.000.000 evra? (08.08.2008)Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja YUCOM je 24. jula 2008. godine od Ministarstva kulture Republike Srbije i Radio televizije Srbije tražio:

- izveštaj o utrošku sredstava iz ugovora zaključenog između Ministarstva kulture RS i RDU RTS za organizovanje manifestacije „Eurosong“ 2008.

Dana 7. avgusta 2008. Ministarstva kulture dostavlja YUCOM-u odgovor sa naznakom hitno u kojem stoji da je Mnistarstvo uputilo zahtev RDU RTS za dostavljanje finansijskog i narativnog Izveštaja o namenskom korišćenju sredstava o nabavci tehničke opreme za organizovanje manifestacije „Eurosong“ 2008, na osnovu kojeg je RDU RTS dostavila Ministarstvu kulture dopis u kojem ih obaveštava da su u mogućnosti da dostave podatke o sprovedenim tenderima o do sada zaključenim ugovorima i podatke šta je od opreme dopremljeno u RTS, a šta je „na putu“ i da će konačni izveštaj o trošenju budžetskih sredstava namenjenih za kupovinu opreme za ES 2008, dostaviti odmah po prihvatanju od strane Organizacionog odbora Evrosong 2008. RDU RTS dostavlja i tabelu „Nabavka opreme „Eurosong“ 2008“ sa datumom 07. avgust 2008.

Iz navedene tabele vidi se da:

1. ukupna sredstva za nabavku opreme za Evrosong 2008 iznose 1.034,730,848 dinara (jedna milijarda, trideset i četiri miliona, sedamsto trideset hiljada i osamsto četrdeset i osam dinara).

2. su najveće stavke za nabavku opreme za reportažna i audio kola u iznosu od ukupno 9.438,000 evra (devet miliona i četristo trideset i osam hiljada evra), što čini 73% ukupnih sredstava.

3. su oba ugovora i za nabavku reportažnih i audio kola zaključena 08.05.2008, da za njih nije ugovoren rok isporuke i da ona RTS-u nisu isporučena do danas, iako je odavno prošao i Evrosong, a danas počinje i Olimpijada za koju se, prema tvrdnjama RTS-a takođe ta oprema nabavlja.

Zato YUCOM postavlja pitanje državnim organima: šta se desilo sa devet miliona i četristo trideset i osam hiljada evra za nabavku opreme za organizaciju Evrosonga 2008, da li su ona isplaćena i, ukoliko jesu, ko je odgovoran što ugovor nije realizovan?


Podsećamo da je Radio televizija Srbije odbijala da dostavi budžet za organizaciju manifestacije Evrosong 2008 i da taj budžet još uvek nije dostavila, što je izazavalo sumnju u određene neregularnosti oko finasiranja Evrosonga, a da je generalni direktor RTS-a umesto odgovora poveo neprimerenu kampanju protiv Poverenika za informacije od javnog znača i YUCOM-a.

Nakon dobijenog odgovora Ministarstva kulture YUCOM će se obratiti Savetu za borbu protiv korupcije i nadležnim organima.

U prilogu dostavljamo dokumenta koja nam je prosledilo Ministarstvo kulture Republike Srbije.

U Beogradu, 8. avgusta 2008. godine.
Biljana Kovačević – Vučo
Predsednica
____________________Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019