Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje Koalicije za slobodu pristupa informacijama (15.09.2008)Povodom Međunarodnog dana demokratije 15. septembra 2008.g. i građanske zakonodavne inicijative Koalicije u Narodnoj skupštini RS


Povodom 15. septembra Međunarodnog dana demokratije, Koalicija za slobodu pristupa informacijama želi da skrene pažnju javnosti na nepoštovanje jednog od osnovnih principa demokratije – prava na pokretanje građanskih inicijativa.

U demokratskim društvima građanima je omogućeno da samostalno pokrenu inicijative, nezavisno od volje političkih partija i državnih institucija. To pravo garantuje i Ustav Srbije. Koalicija za slobodu pristupa informacijama predala je još 7. decembra 2007.g. oko 72.000 potpisa birača za usvajanje Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Predloga zakona o klasifikaciji informacija. Prema poslovniku Narodne skupštine, takav predlog je predsednik skupštine trebalo odmah po prijemu da dostavi Vladi, odborima i narodnim poslanicima.

Međutim, danas, više od devet meseci nakon što su predlozi zakona podneti u skladu sa zakonom, njih nema na zvaničnom spisku akata u proceduri, a nije poznato da li su uopšte distribuirani u skladu sa Poslovnikom. Na žalost, ovo nije usamljen slučaj zanemarivanja građanskih inicijativa i opstrukcije građana koji žele da ostvare svoja ustavna prava.

Pozivamo Narodnu skupštinu da ove propuste otkloni i time na pravi način obeleži Međunarodni dan demokratije, a zatim i da usvoji predložene zakone i podstakne učešće građana u demokratskim procesima.

Koalicija za slobodu pristupa informacijama
www.spikoalicija.fosserbia.org
www.spikoalicija.org


U Beogradu 15. septembra 2008.g.


Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019