Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje povodom obraćanju MUP-u i BIA (07.10.2008)Povodom najnovije serije napada na predsednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Komitet pravnika za ljudska prava obratio se Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativnoj agenciji tražeći da preduzmu mere kako bi se sprečile teže posledice koje mogu nastati usled ovih napada. Od MUP-a je zahtevana i procena stanja bezbednosti predsednice Helsinškog odbora za ljudska prava Sonje Biserko.

Napadi, koji su otpočeli u medijima, preneli su se i na prostorije Helsinškog odbora, kao i na zgradu u kojoj Sonja Biserko živi. Kulminacija ovih napada je pismo koje je Milorad Ulemek objavio u Kuriru od 6.oktobra 2008. godine, u kojem se pridružuje napadima na Sonju Biserko, uz salvu uvreda.

Nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava zahtevaju od državnih organa primenu Deklaracije o braniteljima ljudskih prava koju je 8. marta 1999. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija (Deklaracija o pravima i odgovornostima pojedinaca/ki, grupa društvenih organa u unapređenju i zaštiti univrezalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda), koja, između ostalog, u članu 12 stav 2 predviđa da je država obavezna da preduzme sve neophodne mere da, preko nadležnih vlasti, osigura zaštitu svih, pojedinačno i zajedno sa drugima, od bilo kog nasilja, pretnje odmazde, de facto i de iure neprijateljske diskriminacije, pritiska ili bilo koje proizvoljne radnje koja je posledica njenog ili njegovog legitimnog ostvarenja prava pomenutih u deklaraciji.Biljana Kovačević-Vučo
Predsednik


Beograd, 7. oktobar 2008. godineLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019