Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje Koalicije za slobodu pristupa informacijama (26.12.2008)Saopštenje Koalicije za slobodu pristupa informacijama
povodom pokretanja postupka kod Zaštitnika građana za
kontrolu rada Biroa za pritužbe i predstavke MUP-a


Oktobra 2008.g. podneli smo Birou za pritužbe i predstavke Ministarstva unitrašnjih poslova zahtev za dostupnost informacija o utvrđivanju verodostojnosti prikupljenih 72.000 potpisa građana za usvajanje Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Predloga zakona o klasifikaciji informacija.

Biro za pritužbe i predstavke MUP-a nije odgovorio u zakonskom roku na naš zahtev i nakon toga podneli smo žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja. Poverenik je 18. novembra 2008.g. doneo rešenje kojim nalaže Ministarstvu unutrašnjih poslova da nam u roku od tri dana dostavi tražene informacije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nije postupilo po rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja i mi smo podneli Zaštitniku građana pritužbu na rad Biroa za pritužbe i predstavke MUP-a zbog kršenja prava na slobodan pristup informacijama.

Decembra 17. 2008.g. Zaštitnik građana pokrenuo je postupak kontole zakonotosti i pravilnosti rada Biroa za pritužbe i predstavke MUP-a zbog povrede principa dobre uprave i neblagovremenog rada, kao i kršenja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Nadamo se da će Ministratsvo unutrašnjih poslova postupiti po rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja i u skladu sa pokrenutim postupkom kod Zaštitnika građana.

Koalicija za slobodu pristupa informacijama
www.spikoalicija.org

26. decembar 2008.g.
Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019