Saopštenja YUCOM-a

Pismo predsedniku Tadiću povodom proglašenja Dana sećanja na genocid u Srebrenici (11.02.2009)Poštovani gospodine Predsedniče,

Obraćamo Vam se kao predsedniku Srbije koji svojim autoritetom može da utiče na ključne odluke i politiku države:

Naglašavajući da presuda Međunarodnog suda pravde obavezuje Srbiju da se jasno distancira od ratnih zločina;

Podsećajući Vas da je 15. januara 2009. godine Evropski parlament usvojio Rezoluciju o proglašenju 11. jula Danom sećanja na genocid u Srebrenici;

Ukazujući da je time, s obzirom na izraženu političku volju nas, građanki i građana, da Srbija bude deo Evropske unije, to postala i obaveza naših vlasti;

Izražavajući čvrsto uverenje da je poštovanje i priznanje žrtava najtežeg zločina među zločinima i početak izgradnje zajedničkog pamćenja u koje će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije naša zajednička obaveza;

Z a h t e v a m o

Da podržite zahtev da se 11. juli i u Srbiji prihvati i obeležava kao Dan sećanja na genocid u Srebrenici i odavanja pošte njegovim žrtvama.


Beograd, 11.02.2009. godineFond za humanitarno pravo
Žene u crnom
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Centar za unapređenje pravnih studija
Komitet pravnika za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava


Pismo podržali:
Koalicija za toleranciju-protiv govora iz mržnje
Beogradski centar za ljudska prava
Fond za otvoreno društvo
Sandžački odbor za ljudska prava
Sandžački intelektualni krug
Queeria centarLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019