Saopštenja YUCOM-a

Odbačena krivična tužba Tijanića za uvredu (19.02.2009.)Prvi opštinski sud u Beogradu odbacio je privatnu krivičnu tužbu Aleksandra Tijanića, podnetu protiv Biljane Kovačević Vučo, kao izdavača knjige ’’Slučaj službenika Aleksandra Tijanića’’, kao neblagovremenu.

Ovaj postupak započet je još 2005. godine pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu a povodom izdavanja pomenute publikacije koju je u okviru edicije ’’Protiv zaborava’’ izdao YUCOM.

Prvobitno zahvalan i ’ponosan jer ni jedan srpski novinar za života nije dobio veći spomenik’, Aleksandar Tijanić se nekoliko meseci kasnije ipak osetio uvređenim podsećanjem na sopstveni opus, te je sa zakašnjenjem odlučio da započne čitav niz sudskih postupaka upravo protiv onih koji su mu taj „spomenik“ i podigli.

Osim činjenice da se ovaj krivični postupak neosnovano vodio skoro pune četiri godine, ono što ipak najviše zabrinjava je način na koji je Aleksandar Tijanić zloupotrebljavao sud, vređao okrivljenu, advokate i kojim se sve sredstvima služio dehumanizujući sve one koje smatra svojim neprijateljima i to sve u svojstvu generalnog direktora RTS-a
kao javnog servisa.

Ipak, pored pet (od ukupno šest pokrenutih) postupaka, koje je povodom navedene publikacije Aleksandar Tijanić izgubio, ostalo je da sud još u parničnom postupku utvrdi da li je zakasnela povreda časti Aleksandru Tijaniću proizvela „duševne patnje“ u iznosu od 8.500.000,00 dinara.Beograd, 19.02.2009. Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019