Saopštenja YUCOM-a

YUCOM vas poziva na javnu tribinu Standardi javnog života (15.04.2009)Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM Vas poziva da prisustvujete

JAVNOJ TRIBINI

STANDARDI JAVNOG ŽIVOTA

u cetvrtak, 16. aprila 2009. godine u 11 casova
Centar za kulturnu dekontaminaciju-mala sala, Bircaninova 21, Beograd

Tribina se organizuje kako bi se branitelji ljudskih prava upoznali sa standardima javnog života, a time i osnažilo sinhronizovano delovanje NVO na efikasnoj zaštiti ljudskih prava. Na tribini ce se otvoriti pitanja novih i razvoja kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija koje bi se bavile zaštitom ljudskih prava, kao i uspostavljanja održivog mehanizma nadgledanja i kontrole poštovanja ljudskih prava i standarda javnog života.

11.00-11.10 Uvodna reč, Milan Antonijevic, YUCOM

11.10-11.20 Poštovanje standarda javnog života i javni službenici, Marko Karadžic, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

11.20-11.40 Standardi javnog života, dr Dejan Milenkovic, YUCOM

11.40-12.00 Standardi javnog života i nevladine organizacije, Katarina Jozic, YUCOM

12.00-12.30 Diskusija

12.30- Koktel

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite do 14.04.2009. na e-mail yucomoffice@gmail.com
ili na telefone 011-33444235 i 011-3344235.


Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM • www.yucom.org.rs
Ova tribina se održava uz pomoc Evropske unije. Stavovi izneti na ovoj tribini su iskljuciva odgovornost Komiteta pravnika za ljudska prava i ni na koji nacin ne oslikava stavove Evropske unije.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019