Saopštenja YUCOM-a

Otvoreno pismo povodom grafita kojima se poziva na linc i nasilje nad lezbijkama, gej, biseksualnim i transrodnim osobamaKomitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Beogradski centar za ljudska prava
Fond za Humanitarno pravo
Inicijativa mladih za ljudska prava
Žene u crnom
Gay-straight alijansa
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Otvoreno pismo povodom poziva na nasilje

Upućeno:
Predsedniku Republike, Borisu Tadiću
Predsedniku Vlade, Mirku Cvetkoviću
Ministru unutrašnjih poslova, Ivici Dačiću
Ministru za ljudska i manjinska prava, Svetozaru Čipliću
Zaštitniku građana, Saši Jankoviću
Gradonačelniku Beograda, Draganu Đilasu

Duboko uznemirene i ogorčene zbog činjenice da su poslednjih dana na mnogobrojnim beogradskim fasadama osvanuli grafiti koji otvoreno pozivaju na linč i nasilje nad lezbejkama, gej, biseksualnim i transrodnim (LGBT) osobama, nevladine organizacije izražavaju izuzetnu zabrinutost i negodovanje.
Brojnim grafitima izriču se najteže pretnje i pozivi na nasilje i ubistva nad građankama i građanima Srbije zbog njihove drugačije seksualne orijentacije, a traži se i uskraćivanje njihovih Ustavom i zakonima zagarantovanih prava, uključujući pravo na mirno i nenasilno okupljanje i delovanje.
Još više zabrinjava odsustvo adekvatne reakcije nadležnih državnih i gradskih organa, posebno u situaciji kad je u Srbiji najzad usvojen Zakon o zabrani diskriminacije i kad odnos i stepen tolerancije većine prema manjinskim grupama postaje relevantan i kao pokazatelj spremnosti društva da se uključi u svetske i evropske procese i integracije.
Pored očigledne namere da se u Srbiji širi strah među LGBT osobama i svima koji se zalažu za poštovanje njihovih osnovnih prava, ovim grafitima je počinjeno i više krivičnih dela kao što su:
- povreda ravnopravnosti iz člana 128. st. 2. Krivičnog zakonika (KZ);
- rasna i druga diskriminacija iz člana 387. KZ;
- udruživanje radi vršenja diskriminacije (član 10. Zakona o zabrani diskriminacije);
- govor mržnje (član 11. Zakona o zabrani diskriminacije);
- uznemiravanje i ponižavajuće postupanje (član 12. Zakona o zabrani diskriminacije);
- težak oblik diskriminacije (član 13. tačka 1. i tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije);
- diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije (član 21. Zakona o zabrani diskriminacije);
Od nadležnih organa zahtevamo da hitno ispitaju sve okolnosti ovog slučaja u skladu sa zakonima, pronađu i kazne počinioce i spreče ih u nameri da svoje pretnje sprovedu u delo.

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM Inicijativa mladih za ljudska prava
Fond za humanitarno pravo Gay-straight alijansa - GSA
Beogradski centar za ljudska prava Žene u crnom
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
U Beogradu, 29. jula 2009. godine


B92:Grafiti mržnje o Povorci ponosaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019