Saopštenja YUCOM-a

Obracanje YUCOM - a Vrhovnom sudu Srbije (29.09.2009)SAOPŠTENJE

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM je od predsednice Vrhovnog suda Srbije zahtevao da u skladu sa Zakonom o sudovima i Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog suda Srbije sazove sednicu parničnog odeljenja i odeljenja sudske prakse, kao i Opštu sednicu VSS. Ovaj zahtev podnet je povodom presude Vrhovnog suda Srbije u predmetu po tužbi direktora RTS-a A.Tijanića kojom se uvodi nova praksa u pogledu prava citiranja, a time posredno utiče i na dozvoljenost kritike javnih ličnosti korišćenjem njihovih javnih izjava i pisanja.

Na ovaj korak Komitet pravnika za ljudska prava se odlučio jer odluka VSS predstavlja presedan i nema uporište u dosadašnjim sudskim odlukama, a uvodi i neprihvatljivu praksu u pravo citiranja. Smatramo da se pomenutom odlukom VSS menja postojeće i nesporno tumačenje zakona, i to ne samo Zakona o autorskom i srodnim pravima, nego i Zakona o parničnom postupku (utvrđivanje drugačijeg činjeničnog stanja bez otvaranja rasprave) te da je samim tim došlo i do različitih pravnih stavova prilikom donošenja presude, jer do sada u praksi Vrhovnog suda nije bilo sporno ni pravo citiranja, niti postupak po žalbi u pogledu utvrđivanja činjeničnog stanja.

YUCOM je zahtev podneo kako odluka Vrhovnog suda Srbije ne bi proizvela dalje neželjene pravne posledice, i kako bi VSS zauzeo načelni pravni stav i mišljenje radi jedinstvene primene zakona.

I na kraju i ne najmanje važno, stav Vrhovnog suda je potreban kako bi YUCOM imao jasne elemente za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava.

Biljana Kovačević-Vučo
Beograd, 29.09.2009


Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019