Saopštenja YUCOM-a

FOI Koalicija: Povodom glasanja o Rezoluciji o zaštiti službenika koji ukazuju na korupciju (30.04.2010)U Beogradu, 30.04.2010. godine

Koalicija za slobodu pristupa informacijama uputila je otvoreno pismo parlamentarnoj delegaciji Srbije pred Savetom Evrope povodom predloga Rezolucije o zaštiti službenika koji ukazuju na korupciju i druge nepravilnosti u radu, takozvanih «duvača u pištaljku». U pismu se zahteva da predstavnici Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope na današnjem glasanju zauzmu jasan stav i doprinesu usvajanju navedene rezolucije.

Kako smo nedavno u Srbiji bili svedoci odmazde prema pojedincima koji su odlučili da iznesu podatke o korupciji i nepravilnosti u radu u svojoj radnoj sredini, smatramo da je od izuzetne važnosti da upravo Srbija bude jedna od zemalja koja podržavaju usvajanje ove Rezolucije.

Koalicija posmatra proces donošenja Rezolucije o zaštiti službenika koji ukazuju na korupciju i druge nepravilnosti u radu kao prvi korak ka usvajanju adekvatnih odredaba kojima bi se zaštita tzv. «duvača u pištaljku» uvela i u naše zakonodavstvo, bilo usvajanjem posebnog zakona koji bi regulisao ovo pitanje, bilo izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i drugih zakonskih propisa.

Koalicija za slobodu pristupa informacijama
Za koaliciju
Milan Antonijević


Članice koalicije:
GRAĐANSKE INICIJATIVE, KOMITET PRAVNIKA ZA LJUDSKA PRAVA – YUCOM, TRANSPARENTNOST SRBIJA, TOPLIČKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA, RESURS CENTAR NEGOTIN, GRAĐANSKI SAVET OPŠTINE KRALJEVO, NARODNI PARLAMENT, LESKOVAC FORUM IURIS, NOVI SAD FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO – SRBIJA, UDRUŽENJE GRAĐANA 'SRETENJE', POŽEGA, CENTAR ZA UNAPREĐENJE PRAVNIH STUDIJA, CENTAR ZA CIVILNU EDUKACIJU, VRŠAC, CENTAR ZA MIR I DEMOKRATIJU, BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA, INICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA, CIVILNO UDRUŽENJE MAĐARA U SRBIJI "ARGUS”


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *

Otvoreno pismo parlamentarnoj delagaciji Srbije pred Savetom Evrope


Poštovani,


Polazeći od uloge nevladinih organizacija u aktivnostima Saveta Evrope, a sa namerom da doprinesemo izgradnji osnovnih vrednosti Saveta Evrope i njihovoj primeni u Srbiji, ovim putem vas obaveštavamo da će se na dnevnom redu aprilskog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u danu za glasanje (30. aprila 2010. godine) naći predlog Rezolucije o zaštiti službenika koji ukazuju na korupciju i druge nepravilnosti u radu, takozvanih „duvača u pištaljku“ (eng. whistleblowers).

Ovom prilikom posebno želimo da vam ukažemo na ključnu ulogu službenika, koji su spremni da svojim svedočenjem doprinesu u razotkrivanju korupcije u konkretnim slučajevima, a sve to u cilju suzbijanja sistemske korupcije kako u drugim zemljama članicama Saveta Evrope, tako i u Republici Srbiji. Za suzbijanje korupcije od nemerljivog je značaja da se hrabri pojedinci koji su spremni da na nju ukažu zaštite od štetnih posledica. Značaj ovog pitanja za Srbiju je utoliko veći kada se ima u vidu široka rasprostranjenost korupcije, kao i međunarodne obaveze po osnovu preporuka dobijenih od Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) i obaveza iz ratifikovane Građanskopravne konvencije o korupciji.

Iz svih navedenih razloga, pozivamo vas da vašim glasom, pred Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope, podržite usvajanje predloga Rezolucije o zaštiti službenika koji ukazuju na korupciju i druge nepravilnosti u radu (takozvanih „duvača u pištaljku“). Takođe vas pozivamo da, kao narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kroz poseban zakon ili kroz odgovarajuće norme u pojedinim propisima stvorite zakonski okvir za zaštitu „duvača u pištaljku“ a kroz nadzor nad radom Vlade i drugih organa pospešite ostvarivanje te zaštite u praksi.


U Beogradu,
30.04.2010. godine
Koalicija za slobodu pristupa informacijamaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019