Saopštenja YUCOM-a

YUCOM: Predstavljena trojezična publikacija (08.12.2010.)Nakon sprovedenog istraživanja pravne regulative Srbije koja uređuje ostvarivanje ovih ustavom zagarantovanih prava, održavanja 5 radionica i 5 panel diskusija sa predstavnicima nevladinih organizacija, sindikata i šire javnosti u Beogradu, Nišu, Preševu, Kragujevcu i Novom Sadu, i komunikacijom posredstvom internet portala www.uticaj.rs, došlo se do zaključka da ne postoji relevantan pravni okvir koji reguliše ova prava, kao i da praksa postupanja po peticijama i predlozima građana ukazuje na veliki stepen ignorisanja ovog prava od strane organa javne vlasti.

Ovim projektom nastojali smo da doprinesemo stvaranju konstruktivnog dijaloga između predstavnika organa javne vlasti i građana i građanki o modelima ostvarivanja ustavnog prava na podnošenje peticija i predloga sa ciljem da se, pre svega otklone neke od nedoumica koje u vezi sa tim postoje (da li organi javne vlasti imaju posebna tela i procedure koji uređuju odgovaranje na peticije i druge predloge; kakva su iskustva organa javne vlasti sa postupanjem po peticijama i drugim predlozima; koje su glavne prepreke za davanje odgovora na peticije i predloge) i da se temeljnim ispitivanjem činjeničnog stanja utvrde što preciznije preporuke za dalje postupanje.

Relevantna mišljenja i preporuke dobijene tokom radionica i panel diskusija, kao i rezultate istraživanja, sabrali smo u trojezičnoj publikaciji Peticije i predlozi – pravo i praksa, koja je predstavljena na konferenciji u Medija centru 8. decembra 2010. godine.

Na završnoj konferenciji kao uvodničari govorili su Katarina Golubović (YUCOM), Dejan Milenković (Fakultet političkih nauka), Saša Dujović (Predsednik Odbora za predstavke i predloge Narodne Skupštine RS), Milan Đukić (predsednik Odbora za predstavke i predloge AP Vojvodine), Dobrila Zdravković (Zaštitnica građana grada -Niša), Vesna Pešić (narodna poslanica), Ivan Grujić (NVO Narodni parlament) i Hana Ćopić (Fondacija Hajnrih Bel).

Peticije i predlozi – pravo i praksaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019