Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje povodom odustajanja Srbije od krivičnog gonjenja i obustave krivičnih postupaka protiv regruta zbog izbegavanja vojne obaveze (23.12.2010.)SAOPŠTENJE

Žene u crnom i YUCOM podržavaju zahtev ministra odbrane Dragana Šutanovca koji je u sredu zatražio od Ministarstva pravde i Vrhovnog saveta sudstva odustajanje od krivičnog gonjenja i obustavu krivičnih postupaka protiv „regruta“ zbog izbegavanja vojne obaveze. Protiv njih je, podseća Ministarstvo odbrane, podneto 46 krivičnih prijava zbog neodazivanja na poziv, a u toku je 41 krivični postupak. Smatramo da je pozitivna namera ministra odbrane da se svi vojni obveznici stave u ravnopravan položaj i da su, ukidanjem obaveznog služenja vojnog roka, bilo kakvi procesi protiv građana Srbije koji su prekršili ranije zakonske propise u potpunosti obesmišljeni.

Zahtevamo, stoga, da se hitno, sa svih graničnih prelaza i iz krivične evidencije izbrišu imena građana Srbije koji su ikada, na bilo koji način prekršili zakone koji su ih obavezivali da služe vojni rok i da se odazivaju pozivima na vojne vežbe, od kojih su na stotine hiljada bili pozivi u rat. Zahtevamo da se njihovo izbegavanje vojne obaveze ni na koji način ne odrazi na ostvarivanje prava koja im pripadaju.

Podsećamo i na problem koji je potvrdio i sam ministar odbrane, budući da neki rezervisti i dalje dobijaju pozive za takozvanu „doobuku“. Smatramo da se time oni dovode u neravnopravan položaj i da se na besmislen način troše budžetska sredstva.

Aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom i YUCOM-a, a i brojni građani Srbije kojima je jedan od ključnih motiva za odlazak iz zemlje bio antimilitaristički stav i protivljenje ratnim namerama beogradskog režima, imali su i nakon amnestija probleme na graničnim prelazima i bili su izloženi šikaniranju. To treba da zauvek ode u istoriju.

Zato, odmah skinite imena dezertera i prigovarača savesti sa graničnih prelaza. Mnogi od njih žele da se vrate u Srbiju da bi novogodišnje praznike poroveli sa svojim porodicama. Očekujemo da institucije kojima se obratio ministar odbrane reaguju, predlažući predsedniku Republike Srbije da donese pojedinačne akte abolicije kojima se prekida krivični progon građana koji se nisu odazvali vojnom pozivu. Smatramo da bi to bilo celishodnije nego stavljati novi predlog zakona o amnestiji u skupštinsku proceduru.

Želimo da verujemo da se ovom inicijativom ministra odbrane definitivno prekida najtamnija strana u militarizaciji srbijanskog društva i da nijedan građanin više neće morati da strepi od novih besmislenih vojnih poziva.

U Beogradu, 23.12.2010.

Žene u crnom
Komitet pravnika za ljudska prava, YUCOMLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019