Saopštenja YUCOM-a

Poziv na konferenciju 'Borba protiv nasilja' (01.03.2011.)Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM vas poziva na konferenciju Borba protiv nasilja, koja će se održati 01.03.2011. godine, u Medija centru - Beograd, Terazije 3, u maloj sali, u vremenu od 11 do 12 časova.

Kroz prezentaciju slučajeva koje nevladine organizacije vode, panelisti će istaći neopravdano različite pristupe državnih organa u borbi protiv nasilja nad ranjivim grupama - Romima, duševno obolelim licima, ženama, LGBT populacijom.

O uticaju učešća nevladinih organizacija u zastupanju pred državnim organima, kao i posledicama koje branitelji ljudskih prava zbog svog angažovanja trpe, govore:

■ Milan Antonijević, direktor YUCOM-a
■ Advokat Natalija Šolić, YUCOM
■ Advokat Kristina Todorović, YUCOM
■ Maja Mićić, direktor Inicijative mladih za ljudska prava
■ Predstavnik Koalicije protiv diskriminacije
■ Danica Jovanović, Romska mreža

YUCOM će najaviti početak rada Call centra 0700-400-700 za pružanje pravne pomoći žrtvama povreda ljudskih prava.

Konferencija se organizuje u okviru projekta “Pravna pomoć u slučajevima povrede ljudskih prava, diskriminacije i zaštite branitelja ljudskih prava”, koji realizuje YUCOM uz podršku i saradnju nevladine organizacije Civil Rights Defenders.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019