Uspesi YUCOM-a

Ka transparentnom radu Radiodifuzne ustanove Srbije RTSNakon upućenih zahteva RTS-u od strane YUCOM-a, počev od marta 2008. godine, na web sajtu RTS-a konačno su se pojavili dokumenti o načinu rada javnog servisa - Statut RDU RTS, Poslovnik o radu Upravnog odbora RDU RTS, kao i zapisnici sa sastanka Upravnog odbora. Istovremeno je i najavljeno objavljivanje budžeta predviđenog za organizaciju Pesme Evrovizije od strane RDU RTS.
Objavljivanje ovih informacija rezultat je procesa koji je započet podnošenjem zahteva za razrešenje generalnog direktora RTS-a Upravnom odboru RTS-a, zbog stava 13 NVO da je Aleksandar Tijanić zloupotrebio svoju funkciju i javni servis jer je u udarnom dnevniku svoju privatnu krivičnu prijavu prezentirao javnosti i tako doveo u zabludu javnost kao da se radi o zvaničnom dokumentu.

Upravni Odbor je povodom zahteva 13 NVO izdao kontraverzno saopštenje.

UO RTS je naveo: „Tijanić ni na koji način nije zloupotrebio službeni položaj.“, kao i da: „...budući da pomenuti zahtev za razrešenje generalnog direktora ne sadrži ni jedan formalni ni pravni razlog propisan Zakonom o radiodifuziji, Zakonom o javnom informisanju i Statutom RTSa, Upravni odbor nije ni prihvatio raspravu o ovom zahtevu.“

Ovakvo bahato saopštenje UO RTS izazvalo sumnju da sednica UO RTS nije ni održana, te YUCOM zahtevom za pristupom informacijama 25.03.2008 traži informacije o navodnoj sednici UO RTS.

YUCOM upućuje dva zahteva
za pristup informacijama RTS-u u kojima traži:

1. dostavljanje važećeg Statuta Radio televizije Srbije; √

2. dostavljanje važećeg Poslovnika o radu Upravnog odbora Radio televizije Srbije; √

3. dostavljanje zapisnika sa sednica Upravnog odbora Radio televizije Srbije koje su se održale u periodu od 21.3. do 28.3. 2008. godine; x

4. dostavljanje predloga dnevnog reda sednica Upravnog odbora Radio televizije Srbije koje su se održale u periodu od 21.3. do 28.3. 2008. godine; x

5. dostavljanje stenograma sa sednica Upravnog odbora Radio televizije Srbije koje su se održale u periodu od 21.3. do 28.3. 2008. godine; x

6. dostavljanje podataka o ukupnom iznosu budžeta RTSa za organizovanje i održavanje „Pesme Evrovizije“ u Beogradu, 2008. godine. x


NI NA JEDAN ZAHTEV RTS NIJE ODGOVORIO, PA JE YUCOM PODNEO ŽALBU POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Statut i Poslovnik o radu Upravnog odbora RDU RTS objavljeni su na web sajtu RTS-a nakon upućenog zahteva YUCOM-a, ali tek nakon upućene žalbe YUCOM-a Povereniku za informacije od javnog značaja. Ove informacije objavljene su kada je Poverenik tražio izjašnjenje od RTS-a u vezi nepostupanja po zahteva o pristupu informacijama.

Međutim, Predlog dnevnog reda sednice, zapisnik i stenogram sa sednice UO RTS – nisu dostavljeni.

Budžet RTS-a za organizovanje “Pesme Evrovizije”, takođe, nije dostavljen.


Poverenik donosi rešenje kojim se nalaže RTS-u da najkasnije u roku od tri dana dostavi tražene informacije YUCOM-u.
U obrazloženju se, između ostalog, navodi:
„Navodi iz izjašnjenja organa vlasti o razlozima nedostavljanja informacija nisu mogli biti uvaženi jer se kao prvo, odredbe internih akata kao što su Pravilnik o poslovnoj tajni, a još manje Operativno uputstvo, ne mogu suprotstaviti Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao specijalnom zakonu, koji predstavlja direktnu razradu Ustavom zajemčenog prava na obaveštenost kroz pristup informacijama od javnog značaja iz člana 51. stav 2. Ustava Republike Srbije. Kao drugo, dokumenti koji sadrže tražene informacije sami po sebi ne mogu nikako, u celini predstavljati poslovnu ili drugu tajnu. U svom izjašnjenju organ vlasti ničim nije ukazao da se u traženim dokumentima sa tih sednica UO RTSa, nalaze informacije koje bi mogao uskratiti kao poslovnu tajnu.“

Iz rešenja Poverenika moglo se zaključiti da je prilikom izjašnjenja RTS tvrdio da su informacije sa sednice poslovna tajna.

Nakon ovog rešenja, generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić je izneo uvredljive izjave na račun Rodoljuba Šabića, Poverenika za informacije od javnog značaja u intervjuu za Večernje novosti, kao i u emisiji RTS-a "Upitnik". Istovremeno, Povereniku nije dat medijski prostor na javnom servisu da iznese svoje viđenje povodom napada generalnog direktora usled Poverenikovog zakonitog vršenja svoje funkcije.

Iako je ceo proces izazvao napad na nepristrasnost institucije Poverenika za informacije od javnog značaja, otkrivene su mnoge informacije i još jednom je dokazana snaga slobode pristupa informacijama u postizanju transparentne i odgovorne vlasti prema građanima Srbije.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019