Peticije i predlozi

POZIV NA RADIONICU Niš, 11.02.2010POZIV NA RADIONICU

Uključenje građana i građanki u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predloge

Poštovana/i,

Pozivamo Vas da učestvujete u radionici Uključenje građana i građanki u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predloge u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM i Fondacije Hajnrih Bel koja će se održati u prostorijama Media Centra (Obrenovićeva 38) u četvrtak 11.02.2010. godine sa početkom u 10 časova.


Peticija je veoma prisutna reč u našem jeziku i označava ono što u političkom životu zapravo i jeste – političko, odnosno ljudsko pravo i slobodu, kako se navodi i u članu 56 Ustava Republike Srbije.
Pravo na peticiju ima dugu demokratsku tradiciju – od Sjedinjenih Američkih Država, preko Francuske i Nemačke, pa sve do članova 21 i 194 Mastrihtskog ugovora – i smatra se fundamentalnim ljudskim pravom. Zahvaljujući globalnoj komunikaciji, internet vrvi od najrazličitijih peticija i predloga.

Kakva je, međutim, sudbina peticija u Srbiji? Ko je za njih nadležan, da li se uopšte podnose, kako i kome, i kakva je potonja procedura?
Sve učesnice i učesnici treninga biće važni činioci na putu poboljšanja jedne izuzetno važne demokratske procedure u Srbiji i na ovaj način će aktivno učestvovati u njenim demokratskim reformama.

Agenda panel diskusije je u prilogu ovog poziva.
AGENDA

RADIONICA
PETICIJE I PREDLOZI
11.02.2010. godine
Media Centar, Niš


9.45 - 10.00 Dolazak učesnika/ca

10.00 - 11.00 Predstavljanje projekta, popunjavanje i analiza upitnika YUCOM i direktor Fondacije Hajnrih Bel, Volfgang Kloc

11.00 - 11.15 Pauza za kafu


1.15 - 12.00 Predavanje: Peticije i predlozi u pravnom sistemu Srbije
Katarina Jozić i Novak Vučo, YUCOM


12.00 – 12.15 Pauza za kafu


12.15 – 13.30 Radionica: Peticije i predlozi i dalja koordinacija
Katarina Jozić i Novak Vučo, YUCOM
Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019