Peticije i predlozi

Šumadija press: Projekat Yucom -a i Heinrich Boll Stiftung -a (26.05.2010.)UKLJUČENJE GRAĐANA U DRUŠTVENI I POLITIČKI ŽIVOT KROZ ZASTUPANJE PRAVA NA PETICIJE I PREDSTAVKE

Zajednički projekat YUCOM-a i Heinrich Böll Stiftung-a

Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM i Heinrich Böll Stiftung u decembru mesecu 2009. godine započeli su projekat „Uključenje građana u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predstavke, koji se finansira od strane EU.

Nakon sprovedenog istraživanja pravne regulative koja uređuje ostvarivanje ovih ustavom zagarantovanih prava, i održavanja 5 radionica sa predstavnicima nevladinih organizacija, sindikata i šire javnosti u Beogradu, Nišu, Preševu, Kragujevcu i Novom Sadu, došlo se do zaključka da ne postoji pravni okvir koji reguliše ova prava, kao i da praksa postupanja po peticijama i predlozima građana pokazuje na veliki stepen ignorisanja ovog prava od strane organa javne vlasti.

U nastavku projekta, YUCOM i Heinrich Böll Stiftung organizuju panel diskusije:

25.05.2010. godine u Novom Sadu
28.05.2010. godine u Kragujevcu
08.06.2010. godine u Preševu
09.06.2010. godinu u Nišu
15.06.2010 u Beogradu.

Cilj panel diskusija je stvaranje konstruktivnog dijaloga između predstavnika organa javne vlasti i građana i građanki o modelima ostvarivanja ustavnog prava na podnošenje peticija i predloga.
Konstruktivnim dijalogom otklonile bi se samo neke od nedoumica koje postoje:
da li organi javne vlasti imaju procedure koji uređuju odgovaranje na peticije i druge predloge
kakva su iskustva organa javne vlasti sa postupanjem po peticijama i drugim predlozima
koje su glavne prepreke za davanje odgovora na peticije i predloge

Relevantna mišljenja i preporuke dobijene tokom panel diskusija biće korišćene za pripremu neophodnih promena pravne regulative.

Istovremeno, YUCOM i Heinrich Böll Stiftung su pokrenuli internet portal www.uticaj.rs

Internet portal uTIcaj najpre je namenjen onima koji žele da postavljaju i/ili da potpisuju peticije (predloge, predstavke i pritužbe), te u tom smislu ovde možete naći informacije ili pomoć pri njihovom pisanju ili određivanju kome treba određenu peticiju poslati. Takođe obiluje informacijama o pravu na peticiju u Srbiji, regionu, Evropskoj uniji i šire, i uopšte o direktnoj demokratiji koja je nezaobilazna tema kada je reč o peticijama - ukoliko se opšti termin peticija koristi kako bi se opisale i građanske inicijative za promenu zakona.

Ovo su samo neke od aktivnosti kojima YUCOM i Heinrich Böll Stiftung žele da omoguće učešće građana u procesu donošenja odluka na svim nivoima vlasti kroz usvajanje neophodne pravne regulative i uspostavljanje funkcionalnog mehanizma za regulisanje prava na peticije i predstavke.
O daljim aktivnostima informišite se na www.yucom.org.rs i www.boell.rs.
Panel diskusija u Kragujevcu održava se 28. maja sa početkom u 11 časova, u zgradi gradske uprave, sala 105.

S poštovanjem,
Tim YUCOM-a i Heinrich Böll Stiftung-aLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019