Peticije i predlozi

Radionica u Presevu (10.02.2010)Preševo, 10.02.2010. Radionica je organizovana u saradnji YUCOM-a i Fondacije Hajnrih Bel, a u sklopu projekta Uključenje građana i građanki u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predloge. Radionica je održana u Preševu 10. februara, u prostorijama nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava.

U saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava, radionicu je posetilo više njihovih aktivista i aktivistkinja koji su zainteresovani da kroz lobiranje lokalnih vlasti rade na poboljšanju života u Preševu. Posebno ohrabruje veliki broj mladih (na kraju srednjoškolskog obrazovanja, tj. studenata) koji su došli na radionicu da čuju nove informacije, razmene iskustva i učestvuju u promenama javnih politika. Svi učesnici su bili Albanci, te je radionica održana uz pomoć simultanog prevodioca Mentor Nuhi.

Nakon popunjenih upitnika kojima se asesira postojeće znanje učesnika/ca o peticijama počelo je predavanje. Kako je u pitanju bila mladja grupa, među učesnicima/ama nije bilo onih sa puno pređašnjeg iskustva u pisanju i procesuiranju peticija. Kroz predavanje učesnici/e su upoznati sa istorijom ljudskog prava na peticije, istorijom tog prava u Srbiji, trenutnoj zakonskoj regulativi i praksi, ali su im takođe i predočeni primeri savremenijih regulativa. Dotakli smo se i teme ulaska u Evropsku uniju, te na koje načine to obavezuje Srbiju da menja svoje zakone o peticijama.

Kroz razgovor sa mladima upoznali smo se sa problemima sa kojima se oni suočavaju i time sa pitanjima na kojima bi oni želeli da kroz peticije pokušaju da naprave promene u sopstvenoj zajednici. Pitanja korupcije u zdravstvu i obrazovanju, otvaranja kulturnih i sportskih centara, i nastave na albanskom jeziku u školama su postavljena kao neke od mogućih opcija za peticije.


Na kraju radionice učesnici su obavešteni o tome da će pravnici YUCOM-a pomoći u finalizaciji peticija i da će se, nakon prosleđivanja nadležnim vlastima, pratiti i analizirati ishod obraćanja vlastima putem peticija i predloga.
Tokom radionice Katarina Jozić iz YUCOM-a i Wolfgang Klotz, direktor Fondacije Hajnrih Bel dali su intervju lokalnoj televiziji u PreševuLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019