Peticije i predlozi

Radionica u Beogradu (18.02.2010)Beograd, 18.02.2010. Radionica je organizovana u saradnji YUCOM-a i Fondacije Hajnrih Bel, a u sklopu projekta Uključenje građana i građanki u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predloge. Radionica je održana u Beogradu, 18. februara 2010, u prostorijama Centra za kulturnu dekontaminaciju.

Na radionicu je došao poveći broj učesnika i učesnica – što svedoči o autentičnoj potrebi građanstva da realizuju svoje pravo na peticije. Osim predstavnika/ca nevladinih organizacija ovaj put u Beogradu su nam se priključili mladi studenti Fakulteta političkih nauka, predstavnici sindikata, kao i penzioneri. Među organizacijama bili su: Zajedno zajedno, Bibija, CRNPS, Građanske inicijative, Centar za demokratiju, Zelena omladina Srbije, Eko Urban (Republika), Regionalni centar, Samostalni sindikat putara Srbije, Sindikat „Sloga“, Online solutions, Žene na delu, Regionalni centar za manjine, UG Odgovornost za budućnost, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata – ASNS i Helsinški odbor.

Na početku radionice Katarina Jozić iz YUCOM-a predstavavila je projekat, dok je Wolfgang Klotz, direktor fondacije, predstavio Fondaciju Hajnrih Bel. Od učesnika/ca traženo je da ispune upitnike kako bi dobili bolji uvid u to koliko znaju i imaju iskustva u pisanju peticija. Većina učesnika je već učestvovala u potpisivanju peticija. Zatim je dr Dejan Milenković objasnio okupljenima kakvu problematiku predstavlja postojeći manjak jasne zakonske regulative po pitanju peticija, te jasnih definicija pojmova peticija, narodna inicijativa, građanska inicijativa, predstavka, pritužba i prigovor. Naznačeni su i problemi u praksi – da se na odgovor od relavantne institucije kojoj je predata peticija, ako uopšte dođe, čeka veoma dugo.

Nakon predavanja, sesije pitanja i odgovora, posle pauze počela je diskusija o trenutnim problemima sa kojima smo kao građani/ke suočeni: od protivljenja seče platana, problemima ostvarivanja prava zaposlenih preko sindikata, radu sa romskom decu koja žive u nehigijenskim uslovima, načinima gradnje u Beogradu i sl. Po ovim pitanjima, kao i drugim, pravni tim YUCOM-a pomogao je, i nastaviće da pomaže, da se ideje formulišu na jasan i zakonski validan način, da se pošalju relevantim institucijama, kao i da nadzire njihov progres kroz sistem.
Kao završna akcija na radionici, upućena je peticija Gradonačelniku Beograda, Draganu Đilasu putem e-maila, sa tridesetak potpisa prisutnih učesnika radionice.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019