Peticije i predlozi

Poziv na konferenciju - Peticije i predlozi (08.12.2010Nakon sprovedenog istraživanja pravne regulative Srbije koja uređuje ostvarivanje ovih ustavom zagarantovanih prava, održavanja 5 radionica i 5 panel diskusija sa predstavnicima nevladinih organizacija, sindikata i šire javnosti u Beogradu, Nišu, Preševu, Kragujevcu i Novom Sadu, i komunikacijom posredstvom internet portala www.uticaj.rs, došlo se do zaključka da ne postoji relevantan pravni okvir koji reguliše ova prava, kao i da praksa postupanja po peticijama i predlozima građana ukazuje na veliki stepen ignorisanja ovog prava od strane organa javne vlasti.

Ovim projektom nastojali smo da doprinesemo stvaranju konstruktivnog dijaloga između predstavnika organa javne vlasti i građana i građanki o modelima ostvarivanja ustavnog prava na podnošenje peticija i predloga sa ciljem da se, pre svega otklone neke od nedoumica koje u vezi sa tim postoje (da li organi javne vlasti imaju posebna tela i procedure koji uređuju odgovaranje na peticije i druge predloge; kakva su iskustva organa javne vlasti sa postupanjem po peticijama i drugim predlozima; koje su glavne prepreke za davanje odgovora na peticije i predloge) i da se temeljnim ispitivanjem činjeničnog stanja utvrde što preciznije preporuke za dalje postupanje.

Relevantna mišljenja i preporuke dobijene tokom radionica i panel diskusija, kao i rezultate istraživanja, sabrali smo u trojezičnoj publikaciji Peticije i predlozi – pravo i praksa, koja će biti predstavljena na konferenciji.


Agenda diskusije nalazi se u prilogu ovog poziva


AGENDA

KONFERENCIJA
PETICIJE I PREDLOZI
08.12.2010. godine
Medija centar Beograd


11.00 – 11.05 Uvod i predstavljanje projekta
Katarina Golubović, YUCOM

11.05 – 11.15 Peticije i predlozi – pravno regulisanje u Srbiji
Dejan Milenković, Fakultet političkih nauka

Deo 1: Institucionalni okvir za postupanje po peticijama i predlozima
11.20 – 11.35 Republički nivo
Saša Dujović, predsednik Odbora za predstavke i predloge Narodne skupštine RS
11.35 – 11.50 Pokrajinski nivo
Milan Đukić, predsednik Odbora za predstavke i predloge Skupštine AP Vojvodine
11:50 – 12: 05 Lokalni nivo
Dobrila Zdravković, Zaštitnica građana, Niš
12.05 – 12.25 Pauza za kafu

Deo 2: Pravo i praksa podnošenja peticija i predloga

12:25 – 12.40 Peticije – iskustvo, okvir i potreba građanstva
Vesna Pešić, narodna poslanica
12.40 – 12.55 Iskustvo nevladinog sektora
Ivan Grujić, NVO Narodni parlament
12.55 – 13.05 Peticije u uporednom pravu – dobra i loša iskustva, Hana Ćopić, Fondacija Hajnrih Bel
13.05 –13.20 Diskusija i zaključci
Moderatorka: Katarina Golubović, YUCOMLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019