Peticije i predlozi

Radionica Novi Sad (04.02.2010)RADIONICA
>>Uključenje građana i građanki u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predloge<<


Novi Sad, 04.02.2009. Radionica organizovana u saradnji Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM-a i Fondacije Heinrich Böll a finansijski podržana od strane Evropske komisije u sklopu projekta Uključenje građana i građanki u socijalni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predloge održana je 04. februara 2010. godine u Novom Sadu u prostorijama Radia 021.

Radionica je počela u 11 00 časova predstavljanjem projekta i organizacija YUCOM i Heinrich Böll posle čega su učesnicima podeljni upitnici koji su se ticali njihovog osnovnog znanja o pravu na peticije i predloge. Na radionici je bilo prisutno deset učesnika i učesnica koji su predstavljali sledeće organizacije: Panonija, LSVO NS, Fond za razvoj neprofitnog sektora, Zelena mreža Vojvodine, Vojvođanski klub, Zrenjaninski edukativni centar i Helsinški odbor za ljudska prava.
Nakon pauze na kojoj su dr. Dejan Milenković i Katarina Jozić dali izjave o projektu za Radio 021 , dr. Dejan Milenković je održao predavanje o problematici koja postoji u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije po pitanju realizacije prava građana i građanki na peticije i predloge, odnosno o činjenici da to pravo uopšte nije regulisano pozitivnim propisima. Učesnicima i učesnicama je objašnjeno da iako Ustav u članu 56 načelno garantuje pravo na peticije ne postoji poseban sistemski zakon koji reguliše ovo pitanje. Dr. Dejan Milenković je dalje naveo primere srodnih prava kao što su: pravo na narodnu inicijativu, pravo na pristup infoirmacijama od javnog značaja i pravo na obraćanje Zaštitniku građana-ombudsmanu, i prezentovao postojeće načine kako se građani uz pomoć sličnih instituta kao što su npr. pritužba ili predstavka mogu obratiti Vladi Republike Srbije, Predsedniku Republike, Narodnoj skupštini i jedinici lokalne samouprave i naveo primere dobre prakse iz zemalja Evropske unije.

Treći deo radionice bio je posvećen sastavljanju peticija. Pravnici iz YUCOM-a su prvo pojedinačno obavljali razgovore sa svakim od učesnika/ca radionice o tome kakve probleme imaju sa lokalnim ili centralnim vlastima i zbog čega bi želeli da im se obrate. Izloženi su mnogi problemi: problemi sa uključivanjem žena u društveno-politički život, problemi sa sistemom finansiranja nevladinih organizacija, problemi sa zaštitom nacionalnog parka, kao i sa gradskim prevozom, bukom, kontejnerima u gradu i sl.

Učesnici su zatim uz odgovarajuću profesionalnu pomoć sami sastavljali peticije za rešavanje problema.

Radionica je završena u 15.00 časova i učesnici su obavešteni o tome da će pravnici YUCOM-a pomoći u finalizaciji peticija i da će se, nakon prosleđivanja nadležnim vlastima, pratiti i analizirati ishod obraćanja vlastima putem peticija i predloga.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019