Zaštita branitelja ljudskih pravaUpravni odbor Front Line je odobrio novčanu pomoć u svrhu pokrivanja troškova nastalih povodom 8 sudskih slučajeva, koji uključuju pravne i kancelarijske troškove, koje se vode protiv YUCOM-ma i Biljane Kovačević-Vučo, kao predsednice YUCOM-a.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023