Koalicija za toleranciju protiv zločina mržnjeYUCOM je formirao nacionalnu koaliciju nevladinih organizacija u cilju zastupanja ustanovljenja stalnog mehanizma za prevenciju zločina mržnje i govora mržnje u Srbiji. Koaliciju čine Centar za kulturnu dekontaminaciju, Žene u crnom, Inicijativa mladih, Pravnici za demokratiju, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Komitet pravnika za ljudska prava.

Koalicija, čiji je koordinator YUCOM, će:

dizati svest o problemu zločina mržnje i govora mržnje u srpskom društvu koji je prisutan u vladajućim krugovima, medijima i širokoj javnosti;

predlagati mere koje vlast treba da preduzme i zalagati se za inkriminaciju zločina mržnje i govora mržnje;

napraviti strategiju za dizanje svesti o ovim problemima.

Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023