Promovisanje mehanizama za prevenciju govora iz mržnjeNasilje u svakodnevnom životu i komunikaciji, naročito u javnom govoru političara je široko rasprostranjeno u Srbiji. Nastalo je kao rezultat desetogodišnje ratne politike, praćene nerazvijenom demokratijom, nepostojanjem vladavine prava, nedostatkom sistema vrednosti i duboko kriminalizovanim društvom.

Do sada YUCOM je inicirao i osnovao Koaliciju za toleranciju - protiv zločina mržnje čiji je cilj da mobiliše sve ključne aktere da se aktivno uključe u prevenciju i eliminaciju takvog ponašanja, i da animira nadležne vlasti da usvoje pravni okvir i mehanizme za prevenciju i borbu protiv zločina iz mržnje i govora mržnje.

Koalicija, čiji su stalni članovi Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom, Pravnici za demokratiju, Centar za kulturnu dekontaminaciju i YUCOM, postala je prepoznatljiva u društvu, i po reakcijama iz medija uspela je da nametne diskusiju o standardima vezanim za govor mržnje i zločin iz mržnje.

Projekat će nastaviti da podržava i jača Koaliciju za toleranciju protiv zločina iz mržnje u Srbiji, koja je osnovana 2007. godine i Koalicija će i dalje nastaviti sa aktivnostima zajedno sa ekspertskim timom koji je YUCOM osnovao (Tim za prevenciju zločina iz mržnje).

Glavna ideja projekta je sakupljanje, analiza i distribucija podataka o zločinima iz mržnje ili događajima koji po mišljenju tima, predstavlja zločin iz mržnje (još nije definisan u srpskom zakonodavstvu). Ideja će biti realizovana osnivanjem ekspertskog tima (Tim za prevenciju zločina iz mržnje) koji će u saradnji sa nevladinim organizacijama kao članovima Koalicije raditi na ovim temama. Sav sakupljeni materijal, sa analizama i preporukama će biti objavljeni kao mesečni bilten Hate crime alert i biće dostupan i kao deo YUCOM – ove baze podataka o govoru mržnje i incidentima vezanim za zločin iz mržnje.

Videti:

Govor mržnje u Srbiji No. 1
Napadi na Sonju Biserko kao klasičan primer govora mržnje prema braniteljkama ljudskih prava

Govor mržnje u Srbiji No. 2
Govor mržnje u Srbiji kao reakcija na priznavanje nezavisnosti Kosova od strane Crne Gore i Makedonije

Govor mržnje u Srbiji No. 3
Govor i akti mržnje u medijima i protestima Pokreta 1389 zbog hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića

Koordinisanim aktivnostima ekspertskog tima i članova Koalicije u sakupljanju analizi i distribuciji podataka, projekat će inicirati dalje aktivnosti, podržati zalaganje za adekvatane pravne propise, podizanje svesti o govoru mržnje i zločinu mržnje sa ciljem da se započne proces ozbiljnog i organizovanog odgovora svi relevantnih aktera u društvu protiv zločina iz mržnje i govora mržnje.
On će pratiti i isticati izjave političara, nastupe i reakcije vlade, parlamentarne diskusije, aktivnosti desničarskih organizacija, medija, dinamiku i ponašanje u okviru društva i kulture u vezi sa zločinom iz mržnje i govorom mržnje.

Neke od predloženih akcija koje treba preduzeti su sledeće:

1. Predlaganje mera Vladi
2. Informisanje domaće i strane javnosti o zločinu mržnje i govoru mržnje u Srbiji
3. Organizovanje ekspertskih debata i okruglih stolova i rasprostranjena distribucija Hate crime alert u Srbiji ( regionalno i internacionalno).
4. Otvaranje debata i zastupanje uvođenja zločina iz mržnje u srpsko zakonodavstvo
5. Podizanje svesti novoformirane vlade, novoformiranog parlamenta, lokalne samouprave, građana, mladih i medija o ovoj temi, opasnosti i štetnosti po društvo koji mogu biti prouzrokovani govorom mržnje i zločinima iz mržnje.
6. Osmišljavanjem specijalnih strategija / programa u cilju podizanja svesti mladih o ovim temama.

Krajni cilj:
Postići da zločin mržnje i govor mržnje budu prepoznati od strane javnosti, organa vlasti i medija kao opasano, štetno i društveno neprihvatljivo ponašanje i uspostavljanje institucionalnog mehanizma za prevenciju i borbu protiv zločina iz mržnje i govora mržnje

Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023