Javno zastupanje slobode pristupa informacijamaNaziv projekta: Jačanje građanja u shvatanju prava na slobodan pristup informacijama i zaštiti podataka kroz javno zastupanje za usvajanje izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i usvajanja Zakona o tajnosti podataka.

Vreme trajanja projekta: 2009 - 2010

Donator: Institute for Sustaniable Communities

Institute for Sustainable Communities

Glavni cilj je poboljšanje mogućnosti i postojećih mehanizama za obezbeđivanje prava na slobodan pristup informacijama i to tako što bi se povećala transparetnost vlasti i administracije i ostvarila podrška procesima integracije u Evropsku uniju.

Ciljevi:

1. Podizanje javne svesti o značaju zastupanja usvajanja amandmana na Zakon o slobodnom pristupu informacijama i usvajanja Zakona o tajnosti podataka.
2. Jačanje građana u shvatanju prava na zaštitu podataka kroz stalnu podršku, podizanje znanja o pravima koja se odnose na propise novousvojenog Zakona o zaštiti ličnih podataka i kroz pružanje podrške u okviru Call centra.
3. Jačanje građana u shvatanju prava na slobodan pristup informacijama kroz stalnu podršku i funkcionisanje Call centra.
4. Sprovođenje aktivnosti Koalicije za slobodan pristup informacijama i širenje ekspertize na zaštitu ličnih podataka.
5. Podizanje svesti relevantnih vladinih zvaničnika i drugih predstavnika vlasti o potrebi usvajanja pomenutih amandmana i zakona.
6. Monitoring usvojenih zakona kroz proces testiranja odredaba kao što je navedeno u zakonima koje definišu tri oblasti kroz objavljivanje i promociju studije slučaja koji predstavljaju važne primere dobre i loše prakse.

Glavni očekivani rezultati projekta su sledeći:

1. podignuta svest građana o njihovoj važnosti i mogućnostima da uzmu aktivno ušešće u političkim i društvenim procesima tako što će koristiti građanska prava (pravo na slobodan pristup informacijama i pravo na privatnost)
2. Predstavnici vlasti su bolje informisani o građanskim inicijativama, nacrtima zakona, amandmanima i svesni su koristi ovih propisa.
3. Veliki broj predstavnika vlasti i donosioca odluka su uključeni u zastupanje aktivnosti o propisima vezanim za slobodan pristup informacijama i ovim činom su u stanju da donose kvalitetnije odluke.
4. Stvaranje atmosfere koja omogućuje usvajanje adekvatnog pravnog okvira.
5. Građani su informisani o svojim pravima i obavezama države da aktivno štiti njihova prava. Ovaj rezultat je direktna posledica edukacije građana kroz Call centar i treninga o njihovim pravima i koristima za nacrte amandmana Zakona i na kraju usvajanje zakona.
6. Pripadnici civilnog sektora su motivisani za zastupanje pred vlasti i podizanje svesti predstavnika vlasti o neophodnosti i potrebi da deluje u ove tri oblasti.

Dugoročni uticaj projekta je da će građani biti u prilici da postanu savesni i aktivni učesnici u društvenim procesima.

Glavne ciljne grupe su: potencijalni korisnici Zakona o slobodnom pristupu informacijama, predstavnici centralne i lokalne vlasti, ombudsman, Poverenik za slobodan pristup informacijama, nevladine organizacije, udruženja građana, novinari, aktivisti političkih partija, omladinski aktivisti.

Geografsko pokriće:

Projekat će biti sproveden u Srbiji. Realizacija projektnih aktivnosti će se održati u Beogradu kroz informativne sesije i one će pokriti 15 regionalnih centara (biće izabrani od strane ekspertske pravne radne grupe i Koalicije). Sve aktivnosti će biti obavljene sa posebnim osvrtom da se obezbedi visoka vidljivost, jednaka regionalna pokrivenost i najbolji uticaj predviđenih akcija ( kroz pozvane paneliste u učesnike iz različitih regija i opština i koordinaciju sa organizacijama pokrivajući sve regije u Srbiji itd.)Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023