Jacanje instituta javnog slusanja u Narodnoj skupstiniNaziv projekta: Jačanje instituta javnog slušanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije - jačanje uloge civilnog društva

Period implementacije: jun 2011 - novembar 2011

Donator: Misija OEBS-a u Srbiji

OSCE Mission to Serbia


Ciljevi:
1. Jačanje instituta javnog slušanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije u vezi sa zakonima od interesa za civilno društvo;
2. Unapređenje uloge civilnog društva u parlamentarnim aktivnostima sa posebnim fokusom na javna slušanja;
3. Dobra praksa u parlamentarnim postupcima izrade zakona;
4. Poverenje između civilnog društva i relevantnih aktera Narodne skupštine.

Rezultati:
1. Jasno definisana pravila koja će omogućiti veće učešće i bolje predstavljanje civilnog društva u postupcima donošenja odluka u Narodnoj skupštini.
2. Organizovani zatvoreni sastanci
3. Pokretanje analiza, izrada priručnika
4. Organizovana konferencijaAktivnosti:

1. Formiranje stručne radne grupe za učešće organizacija civilnog društva u stvaranju zakona u Narodnoj skupštini

Formiranjem radne grupe koja se sastoji od 4 stručnjaka i jednog stručnog saradnika, YUCOM-ov tim imao je efikasno sredstvo za organizovanje sastanaka i kvalitetno sprovođenje analiza. Osim toga, na sastancima sa relevantnim predstavnicima učestvovala su i 3 predstavnika organizacija civlinog društva.

2. Zatvoreni sastanci sa relevantnim akterima

Ovi sastanci trebalo je da utvrde mehanizme koji bi omogućili veće učešće i predstavljanje civilnog društva prilikom razvoja zakonodavstva, debata i predstavljanja konkretnih oblasti ekspertiza.

3. Izrada i promovisanje pokrenutih analiza i priručnika

Radna grupa je pokrenula analize zasnovane na svim aktivnostima.

Priručnik uključuje:

- Konkretne mehanizme za učešće i širu inkluziju svih odgovarajućih aktera civilnog društva u raspravama o zakonima;
- Elemente završne ocene; i
- Primere dobre prakse.


4. Okrugli sto o efikasnosti javnih slušanja

Okrugli sto je održan 19. marta 2012. godine. U pripremi i organizaciji okruglog stola učestvovalo je građansko društvo i relevantne interesne grupe zajedno sa predstavnicima međunarodne zajednice.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023