Praćenje ostvarivanja prava na slobodu okupljanjaKomitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Mrežom odbora za ljudska prava – CHRIS, sprovodi projekat Praćenje slobode okupljanja od od marta do decembra 2012. godine.

Projekat je usmeren na posmatranje i ocenu zaštite i ostvarivanja na slobodu okupljanja putem posmatranja skupova širom Srbije, uzimajući u obzir nacionalne i međunarodne standarde. Mreža posmatrača ispratila je 50 okupljanja u 10 gradova Srbije i to u: Beogradu, Nišu, Negotinu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Valjevu i Zaječaru. Od toga je 25 okupljanja bude praćeno na teritoriji Beograda, a preostalih 25 u ostalim gradovima.

Po sakupljanju empirijskih podataka i njihovom objedinjavanju, izveštaji i glavni zaključci biće korišćeni kao osnov za razgovore s Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim državnim organima i organizacijama civilnog društva u cilju unapređenja slobode okupljanja. Izveštaji će predstavljati dopunu Vladine inicijative iz 2011. godine da se usvoji novi zakon o slobodi okupljanja kojim bi se zakonodavstvo i praksa doveli u sklad s Ustavom i međunarodno prihvaćenim standardima.

Ovaj projekat sprovodi se uz podršku Misije OEBS u Srbiji u partnerstvu sa Odeljenjem za ljudska prava ODIHR.

Skup podrške za Pussy Riot - prvi put prekr[ajni sud izrekao samo
opomena za neprijavljivanje skupa


B.M. je putem socijalnih mreža najavila organizovanje skupa podrške ruskom bendu „Pussy Riot“ u Beogradu. Skup je održan 17. avgusta 2012. ispred ruske ambasade, a razlog okupljanja bila je činjenica da su članice imenovanog benda osuđene i zatvorene zbog performansa koji su izvele u crkvi
Hrista spasitelja u Moskvi protiv režima Vladimira Putina.

Skupovi podrške „Pussy Riot“ održavani su u svim većim gradovima sveta, tako da je ova akcija predstavljala samo deo jedne globalne akcije sa ciljem izražavanja neslaganja sa činjenjima ruskih vlasti. Pomenuto okupljanje u Beogradu bilo je izrazito mirnog karaktera, a prisustvovalo je oko 20
osoba i veliki broj policajaca.

Policija je ubrzo pokrenula prekršajni postupak protiv organizatorke skupa B.M. zbog povreda odredba Zakona o okupljanju građana, tj. neprijavljivanja javnog skupa. Pravni tim YUCOM-a zastupao je B.M. pred Prekršajnim sudom u Beogradu, te je na osnovu iznetih argumenata sud doneo presudu kojom joj je izrekao opomenu.

YUCOM je sproveo istraživanje o praksi prekršajnih sudova o postupanju po Zakonu o okupljanju građana tokom 2012. godine. Rezultati ovogh istraživanja su pokazali da su u praksi ovih sudova izricane isključivo novčane kazne ili su postupci zastarevali. Tako da je ovo prva odluka prekršajnog suda u kojoj je zbog neprijavljivanja skupa izrečena samo opomena. YUCOM pozdravlja blagu odluku suda jer je dobar primer stavljanja vrednosti ljudskih prava (u ovom slučaju slobodemirnog okupljanja) ispred krute primene zastarelog Zakona o okupljanju građana i prestavlja veliki napredak u našem pravosuđu.
U cilju unapređenja ljudskih prava u Srbiji, posebno slobode okupljanja, u narednom periodu od organa vlasti očekujemo sledeće:

 Da se usvoji novi, savremeniji Zakon o slobodi okupljanja građana, kako bi se adekvatnije i efikasnije regulisalo i obezbedilo ostvarivanje prava na slobodu mirnog okupljanja
 Da prekršajni sudovi nastave sa praksom blaže kaznene politike
 Da se dosledno primenjuju odredbe Zakona o slobodi okupljanja i odluke Ustavnog suda i da se omogući svim društvenim grupama da bez diskriminacije ostvariuju Ustavom garantovano pravo na slobodu mirnog okupljanja.

Beograd, 6. avgust 2012.

Preuzmite Saopštenje
Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023