Triple A for Citizens: Access to information, Advice & Active helpNaziv projekta: Triple A for Citizens: Access to information, Advice & Active help

Trajanje projekta: Decembar 2012 - Decembar 2014

Donator: Evropska komisija
Projekat sprovode:
European Citizen Action Service (ECAS) - Belgija - nosilac projekta
i partneri:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva - Hrvatska
Asocijacija za demokratske inicijative – BiH
Program građanskih prava Kosova
Law Centres Federation (LCF) – Velika Britanija
National Association of Citizens Advice Bureaux – Rumunija
National Association of Citizens Information Services – Irska
Association of Civil Society Development Centre - Turska
YUCOM - Srbija

INFORMACIJA, SAVET, AKTIVNA POMOĆ - TRI A ZA GRAĐANE
Triple A for Citizens: Access to information, Advice & Active help

Devet organizacija iz zemalja EU i Zapadnog Balkana okupio je zajednički zadatak - da ospore mit da su građani post-komunističkih zemlja pasivni i nezainteresovani da se uključe u odbranu svojih prava. Osporavanje ovog mita zasnovano je na pretpostavci da će on nestati onda kada građanima bude poznat način ostvarivanja svojih prava – kako pre tako i nakon nastanka eventualnog problema. To je razlog za odluku da se koncept savetovališta građana proširi na Zapadni Balkan i Tursku. Regionalni forum o savetovalištima građana treba da podstakne ovaj proces.

Savetovališta građana su bitna iz više razloga – ona pružaju direktnu pomoć pojedincu u vidu informacije, saveta ili aktivne pomoći i istovremeno su važan izvor saznanja o stvarnim potrebama i problemima društva koje ove službe mogu koristiti da utiču na državne politike.

Naš početni zadatak je da ustanovimo gde su Srbija, Kosovo, Hrvatska, BiH i Turska danas po pitanju savetovališta građana - postoje li pretpostavke za njihovo postojanje, koje su vrste savetovališta, gde i u kom obimu postoje. Stoga je bitno da istraživanje koje smo započeli slanjem upitnika organizacijama bude shvaćeno kao pomoć građanima ali i samim organizacijama, jer ćemo formirati bazu “savetovališta” i sabrati informacije o savetovalištima na jednom mestu.

Na osnovu svojevrsnih mapa mogućnosti i stanja, organizacije iz EU će uraditi studiju izvodljivosti o primeni postojećih uspešnih modela savetovališta u zemljama Zapadnog Balkana.

Regionalno partnerstvo će objaviti poziv za finansiranje projekata za organizacije koje žele da dodaju dimenziju savetovališta u svom radu. Sprovođenje ovih projekata vršiće se kroz tvining aranžmane u okviru partnerstva: Rumunija - Hrvatska i Kosovo, Velika Britanija - Turska i Srbija, Irska i BiH.

Sam broj obraćanja građana, kroz pitanja i pritužbe, koje će obraditi deset pilot organizacija, trebalo bi da ukaže na potrebu i vrednost usluga savetovališta građana. Otuda savetovališta građana koje će nastati u okviru ovog projekta bi trebalo da budu održiva i da ostanu trajno aktivna.

Preuzmite nacionalni izveštaj

Izveštaj sa konferencije možete preuzeti ovde


Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023