Besplatna pravna pomoć – iskustvo iz drugih zemalja (ocena finansijskog uticaja na zakonsko uređenje besplatne pravne pomoći)Naziv projekta: Besplatna pravna pomoć – iskustvo iz drugih zemalja (ocena finansijskog uticaja na zakonsko uređenje besplatne pravne pomoći)

Trajanje projekta: Novembar 2013 - Decembar 2013

Donator: Svetska banka

Pravo na besplatnu pravnu pomoć predstavlja jedno od osnovnih prava demokratskog društva. Ono omogućuje jednak pristup pravdi svim građanima. Iako predviđen Ustavom, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći još uvek nije usvojen, a time ne postoji ni osnov za stvaranje sistema besplatne pravne pomoći. Posebno važno pitanje predstavlja finansijska održivost sistema besplatne pravne pomoći. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, krajem 2013. godine, započeo je analizu komparativnih iskustava koja se posebno bavi finansijskom održivošću sistema besplatne pravne pomoći u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Litvaniji i distriktu Brčko. Ova uporedna analiza, treba da ponudi različita rešenja i iskustva koja će poslužiti za primenu najboljeg modela održivog sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023