Antidiskriminacioni mehanizmi u praksiNaziv projekta: Antidiskriminacioni mehanizmi u praksi

Trajanje projekta: oktobar 2013 – decembar 2013.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova SR Nemačke

O projektu: Cilj projekta je zastupanje u strateškim slučajevima i praćenje izvršenja antidiskriminacionih mehanizama u specifičnim slučajevima izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu readmisije i Roma. Reč je o nastavku aktivnosti u skladu sa nalazima prethodno realizovanog projekta, koji je pokazao snažnu potrebu pripadnika ranjivih i ugroženih grupa za većom podrškom i doslednim praćenjem primene antidiskriminacionih mehanizama. Takođe, pokazalo se da i dalje postoje zakoni i podzakonski akti koji onemogućuju pripadnike navedenih društvenih grupa da uživaju svoja osnovna prava – što zahteva ispitivanje njihove zakonitosti i ustavnosti. YUCOM-ov pravni tim je došao do zaključka da je veliki broj ovih prava u neposrednoj vezi sa pravom na adekvatno stanovanje.

Ovaj projekat daje doprinos punom uživanju prava koje Antidiskriminacioni zakon iz 2009. pruža izbeglicama, interno raseljenim licima (IRL), povratnicima po readmisiji i socijalno ugroženim licima, i, samim tim, pruža podršku formiranju efikasnih mehanizama za borbu protiv diskriminacije, sa posebnim fokusom na romskoj populaciji.

Projekat se ostvaruje kroz sledeće aktivnosti:
1. Održavanje Call centra kao funkcionalnog alata za identifikaciju strateških slučajeva;
2. Proces identifikacije klijenata za strateško zastupanje i pokretanje strateških slučajeva;
3. Podnošenje predloga za ocenu ustavnosti ili zakonitosti opštih akata;
4. Organizacija 3 fokus grupe sa dostavljanjem nalaza medijima;
5. Istraživanje i analiza antidiskirimnacionih mehanizama;
6. Promotivne aktivnosti;
7. Završna konferencija za novinare radi predstavljenja svih rezultata projekta.

Više o ovom projektu možete saznati u našem godišnjem izveštaju.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023