Zastupanje u strateškim slučajevima kršenja ljudskih prava i branitelja ljudskih pravaNaziv: Zastupanje u strateškim slučajevima kršenja ljudskih prava i branitelja ljudskih prava

Trajanje projekta: mart 2014 – decembar 2014.

Donator: Civil Rights Defenders.

O projektu: Projekat ima za cilj da ispuni potrebe građana i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava za slobodnom i profesionalnom pravnom pomoći u slučajevima diskriminacije i kršenja ljudskih prava koji su im prijavljeni, kao i u slučajevima protiv branitelja ljudskih prava.

Kroz sudske parnice u 10-15 slučajeva projekat je testirao mehanizme predviđene u srpskom zakonodavstvu i u setu zakona o diskriminaciji kroz strateško zastupanje na sudu i na taj način težio da podigne svest o kršenjima ljudskih prava odabranih ranjivih grupa: Roma, osoba sa invaliditetom, LGBT osoba, žena, HIV pozitivnih, manjina.

YUCOM-ov pravni tim pomoć je vodio stalnu konsultaciju sa nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava. Na osnovu uspostavljene metodologije i uz pomoć call centra, YUCOM cje identifikovao klijente za strateško zastupanje, doveo predmete pred sudove i međunarodna tela (ECHR ili UN tela) i održavao bazu podataka o predmetima. YUCOM je takođe podržao građane u ostvarivanju prava da znaju, podržavajući korišćenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i drugih relevantnih propisa.

Promocija dostignuća je sprovedena kroz konstantnu medijsku kampanju i rano upozoravanje i studije slučaja.

Ovo je postignuto kroz sledeće aktivnosti:
1. Konslutacije sa nevladinim ogranizacijama za zaštitu ljudskih prava
2. Identifikacija klijenata za strateško zastupanje
3. Razvijanje sistema za rano upozoravanje i baze podataka
4. Organizovanje konslutativnih sastanaka
5. Strateško zastupanje pred sudovima
6. Istraživanje postojećih mehanizama zaštite ljudskih prava i njihove efikasnosti i promovisanje rezultata ovog istraživanja
7. Održavanje 3 konferencije za štampu, uključujući i finalnu, na kojoj su učestvovali predstavnici nadležnih institucija, OCD, medija i zainteresovani pojedinci, kojima su predstavljeni rezultati sprovedenog projekta
8. Zagovaranje primene preporuka utvrđenih na osnovu studija slučaja kod nadležnih institucija

Godišnji izveštaj će biti dostupan po završetku projekta.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023