Treninzi o nediskriminaciji za odabrane lokalne stručnjake u dvadeset lokalnih samoupravaNaziv projekta: Treninzi o nediskriminaciji za odabrane lokalne stručnjake u dvadeset lokalnih samouprava

Trajanje projekta: Novembar 2014 - maj 2015.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS

O projektu: Program obuke realizuje YUCOM u saradnji sa Udruženjem pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM) u dvadeset lokalnih samouprava u Srbiji koje su uključene u program Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) – Ovde smo zajedno – evropska podrška za inkluziju Roma, koji finansijski pomaže Evropska unija.
Cilj ovog projekta je da kroz treninge podigne svest i poboljša znanja lokalnih stručnjaka iz oblasti socijalnog rada i zdravstvene zaštite na polju borbe protiv diskriminacije Roma u dvadeset jedinica lokalne samouprave. Nakon treninga, zdravstveni i socijalni radnici biće bolje pripremljeni za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnim zajednicama uz primenu nediskriminatorskih pristupa. Krajnji cilj je snižavanje nivoa diskriminacije u radu stručnjaka sa korisnicima koji potiču iz društveno ranjive grupe. Treninzi su akreditovani kao program kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika od strane Zdravstvenog saveta Srbije.
Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023