Jačanje kapaciteta Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polovaNaziv projekta: Jačanje kapaciteta Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Trajanje projekta: Maj 2014 - decembar 2014.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS


O projektu: YUCOM je i 2014. godine aktivno sarađivao sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, budući da je, sa organizacijama CRTA i SECONS, nastavio ranije započet rad na Otvorenom parlamentu. Saradnja je bila izuzetno aktivna na javnim slušanjima koja su organizovana u Narodnoj skupštini, a u vezi sa temama kojima se YUCOM bavi.

Posebna pažnja posvećena je radu sa skupštinskim odborima, pre svega sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Aktivnosti koje smo sprovodili bile su usmerene ka jačanju saradnje Narodne skupštine, navedenog resornog odbora i Zaštitnika građana, kao nezavisne institucije koja ima izuzetno veliki uticaj na stanje ljudskih prava u Srbiji. Zaštitnik građana sastavlja Redovni godišnji izveštaj i upućuje ga Narodnoj skupštini, tako da smo želeli da u Narodnoj skupštini otvorimo raspravu o temama kojima se ovaj izuzetno kvalitetan izveštaj bavi. Na taj način, Zaštitnik građana i civilno društvo dobili bi zasluženu pažnju, a Narodna skupština ostvarila kontrolnu ulogu koja joj je data novim Poslovnikom. Samim tim posebna pažnja se poklanja i sprovođenju Preporuka Zaštitnika građana koje je on upućivao državnim organima.

Organizovan je niz sastanaka sa Odborom i Zaštitnikom građana kako bi se utvrdila lista prioriteta kojima bi se ove dve institucije bavile u Narodnoj skupštini, ali i van nje. Teme koje su označene kao prioritetne su nasilje nad ženama, nasilje u porodici i pitanje dece na ulici koja se zloupotrebljavaju za prosjačenje.

Takođe, YUCOM je asistirao Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine u uspostavljanju baze podataka organizacija civilnog društva koje se bave određenim oblastima zaštite ljudskih prava, kako bi se uredilo pozivanje organizacija na javna slušanja i sednice Odbora. Raspisan je i javni poziv organizacijama da se prijave i ukažu na oblasti svog rada.
YUCOM je održao i konsultativni sastanak - trening sa predstavnicima Odbora za ljudska i manjinska prava, Odbora za prava deteta i Odbora za evropske integracije, na kojem se diskutovalo o međunarodnim standardima, evropskim integracijama i ulozi Narodne skupštine u ovom postupku.

Poslednja aktivnost, održana u novembru 2014. godine, bila je sednica Odbora van sedišta Narodne skupštine, koja je uživo prenošena na skupštinskom sajtu i na kojoj su učestvovali predstavnici Zaštitnika građana i brojne organizacije koje se širom Srbije bave pitanjem nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Takođe, Odbor je, zajedno sa YUCOM-om, posetio i Centar za socijalni rad Čačak, kome je upućen niz preporuka Zaštitnika građana, na koje ova institucija nije adekvatno reagovala.

YUCOM je ukazao na peticije i predloge koje građani upućuju Narodnoj skupštini, a koji su izgubili na značaju nakon ukidanja odbora koji se isključivo bavio ovim pitanjima, tako da ne postoji jedinstvena evidencija o postupanju po njima. Izuzetno je važno da se Narodna skupština podrži u ostvarivanju svoje kontrolne funkcije, te su u tom pravcu išle i aktivnosti koje je YUCOM sprovodio zajedno sa Zaštitnikom građana i OEBS-om.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023