Civilni odgovor na klijentelizam u medijima – Medijski krugNaziv projekta: Civilni odgovor na klijentelizam u medijima – Medijski krug

Trajanje projekta: Decembar 2013 - decembar 2017.

Partneri: Partnerstvo za društveni razvoj - Hrvatska, Ekspert Forum - Rumunija, Vesta - BiH, BH novinari - BiH, Centar za medijske aktivnosti - Makedonija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine - Srbija, Institut za javnu politiku - Crna Gora

Donator: Evropska komisija / IPA CSF


O projektu: Polazeći od pitanja medijskog klijentelizma i nedostatka nezavisnosti na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi, projekat ima za cilj uspostavljanje održivih mehanizama za praćenje medijskog klijentelizma i indeksa politizacije. To će biti omogućeno nakon prekograničnog komparativnog istraživanja, kao i istraživanja o stanju medija, klijentelizma i politizacije koje će sprovesti svaka od zemalja. Aktivnosti u okviru ovog projekta usmerene su na poboljšanje nacionalne i međunarodne politike u smislu slobode medija, njihovog finansiranja, suzbijanja političkog uticaja, poboljšanja transparentnosti i odgovornosti, ali i na zaštitu novinara od neprimjerenog uticaja, pritisaka i nasilja.

Osam nevladinih organizacija iz Hrvatske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore okupile su se u cilju uspostavljanja nezavisnih, održivih, složenih prekograničnih mehanizama za aktivni monitoring medijske politike u jugoistočnoj Evropi i unapređenje saradnje novinara, javnih institucija i nevladinog sektora.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023