Mobilisanje civilnog društva za zastupanje nove poreske politike koja se odnosi na nevladine organizacije u SrbijiProjekat je doprineo ojačavanju pozicije civilnog sektora na taj način što je podignuta svest predstavnika nevladinog sektora o neophodnosti hitnog regulisanja poreske politike koja se odnosi na nevladine organizacije. Ovim aktivnostima YUCOM, zajedno sa mobilisanim civilnim društvom, pokušava da eliminiše mogućnosti za pritisak i opstrukciju nevladinih organizacija koji se vrše nametanjem poreskih obaveza bez ikakve pravne osnove.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023